“Vanuit onze maatschappelijke functie is het belangrijk om invulling te geven aan duurzaam ondernemerschap” schrijft COMOL5, een internationale aannemerscombinatie van de TBI-ondernemingen Mobilis en Croonwolter&dros, VINCI Construction Grands Projets en DEME Infra Marine Contractors. De combinatie legt in opdracht van de provincie Zuid-Holland het eerste deel van de RijnlandRoute aan. Dit deel omvat de aanleg van een verbindingsweg tussen de A44 en de A4 bij Leiden, met een geboorde tunnel onder Voorschoten en aanpassingen aan beide snelwegen. 

HVO-proef

Vanuit haar maatschappelijke functie werkt COMOL5 volgens niveau 5 van de CO2-Prestatieladder en zet zij zich in voor duurzaamheidsverbeteringen en reductie. Dit doet zij o.a. aan de hand van een proef uitgevoerd omtrent HVO (hydrotreated vegetable oil, ook biodiesel genoemd) en de installatie van Solar Optic Fibre.Gezien de aard van de werkzaamheden verspreid over vijf jaar, is de verwachting dat een groot deel van de uitstoot tijdens de bouwfase veroorzaakt wordt door brandstofverbruik van het materieel. Een mooie manier om grote stappen te zetten is het toepassen van alternatieve brandstoffen met een lagere milieu impact en/of een efficiëntere verbranding.

COMOL5 heeft in samenwerking met GoodFuels, Voorbij Funderingstechniek en KW3 een ontwikkelingsproject uitgevoerd met biodiesel in kranen. Het uitgangspunt van de proef is in de praktijk vaststellen of de biodiesel van GoodFuels dezelfde resultaten behaalt als in de gereguleerde omgeving van een laboratorium.

De proef heeft een aantal resultaten, waaronder de grote invloed van belasting van een machine op de milieu impact van het werk. Zo leidt onderbelasting in deze proef tot een afwijking, ondanks het streven om de werkzaamheden zo veel mogelijk te controleren. Bij de verschillen die significant zijn bevonden, is een verbetering te zien gelijk aan of overtreffend ten opzichte van de laboratorium resultaten. Voor de uitstoot van COlevert het gebruik van de biodiesel een reductie op van bijna 18% op basis van de CO2-emmissiefactoren. Al met al laat de proef goede resultaten zien, wat het gebruik van biodiesel stimuleert.  

Solar Optic Fibre

Verreweg de grootste energieverbruiker over de levensduur van een tunnel is de verlichting. Verlichting in tunnels brand 24 uur per dag, 7 dagen per week. Volgens de Trias Energetica is besparen beter dan duurzaam opwekken. Met dit idee is COMOL5 gaan nadenken over hoe we op een veilige manier de hoeveelheid energie benodigd voor ingangsverlichting kunnen verminderen. Na meer voor de hand liggende maatregelen als LED-verlichting, hebben we onze pijlen gericht op nieuwe technologieën. Binnen onze nieuwste tunnelprojecten wordt nu gekeken naar het implementeren van zonlicht over glasvezel ter ondersteuning van de traditionele ingangsverlichting. Tunnels hebben namelijk extra “ingangsverlichting” bij de ingangen om een “zwart gat effect” bij inrijden van de tunnel te voorkomen. Het energieverbruik van de ingangsverlichting is daardoor aanzienlijk en verbruikt doorgaans een kwart van het totale energieverbruik van een tunnel. Hierbij geldt dat hoe feller het zonlicht rondom de tunnel is, hoe feller de ingangsverlichting moet branden om dit ‘zwart gat effect’ te voorkomen. Deze CO2-besparende en innovatieve maatregel wordt voor het eerst in een tunnel toegepast.

Klik hier voor de voortangsverslagen