Combinatiewerk knooppunt De Nieuw Meer wordt uitgevoerd door BESIX, Dura Vermeer en Heijmans. Het project betreft de reconstructie van het knooppunt en een deel van de A10 zuid, te Amsterdam. Hierbij wordt het verkeer op het knooppunt en de A10 zuid ontvlochten door het realiseren van een hoofd- en parallelstructuur, met als gevolg dat de doorstroming en verkeersveiligheid in dit gebied verbeteren.

Verschillende werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden om deze structuur te creëren. Zo wordt de parallelstructuur verbreed van 4 naar 6 rijstroken. Ook worden de basculebruggen over de Schinkel en Nieuwe Meersluis aangepast en uitgebreid. Bovendien wordt er ca. 3 km aan grondkeringen geplaatst en ca. 2,3 km aan geluidsschermen. Tot slot worden er heel wat kunstwerken aangepast/nieuw gebouwd.

Vanuit het contract worden enkel de basis MKI-eisen gesteld wat betreft duurzaamheid, maar uiteraard hebben de 3 moederbedrijven zelf ook ambities. Daarom wordt er een duurzaamheidsvisie opgesteld vanuit Triax om de milieu-impact van het project te reduceren. De hoofddoelen van Triax worden onderverdeeld in volgende categorieën: Emissies, Circulariteit, en Ruimte en leefomgeving.

Met betrekking tot het CO2-eq werd gestart vanuit een waarde van 65.500 ton. Deze werd momenteel al gereduceerd tot 48.600 ton CO2-eq door het implementeren van alternatieve materialen en methoden. Dit komt overeen met een reductie van 25%. De doelstelling van Triax is om deze reductie tot 30% te brengen met behulp van extra initiatieven zoals het hergebruiken van de portalen, een hoger %PR toevoegen aan de asfaltmengsels, een LCA laten opstellen voor de prefab liggers, en het hergebruiken van de geleiderails. Ook wordt de mogelijkheid voor het toepassen van HVO100 en/of elektrisch materieel overwogen om zo het ambitieuze doel van 35% reductie te stellen.

Bovendien werd op het project een workshop gegeven in verband met de Net Zero strategie. Hierbij werden ideeën opgehaald over hoe deze strategie in de praktijk toegepast kan worden. Deze ideeën werden samengebracht met de voorstellen van de 3 ontwerpateliers duurzaamheid, waaruit een shortlist volgde. Deze werd voorgelegd bij de stuurgroep van het project, waar besloten werd dat het grootste deel van de kansen gefinancierd gaat worden door het project zelf!