Het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen met ten minste 49% in 2030 t.o.v. 1990, dat doel heeft Nederland zichzelf gesteld om te voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs. Deze doelstelling heeft sterke invloed op het dagelijks leven, zo ook op de bouw- en infrasectoren, waarbij uiteindelijk wordt gestreefd naar klimaatneutraliteit. In de komende jaren wordt ingezet op innovaties en maatregelen om deze transitie te versnellen, maar het is nog onduidelijk wat dit precies inhoudt.  Het CO2 Projectplan helpt om deze maatregelen verder te ontwikkelen, te implementeren en te delen. 

Het CO2 Projectplan wordt ingezet om een analyse uit te voeren over de CO2-footprint van een project. Op basis van deze analyse worden maatregelen genomen op de uitstoot van CO2 terug te dringen door bijvoorbeeld energie- of materiaalbesparing, het gebruik van duurzame energie en optimale inzet van materialen. De opgedane ervaringen worden gedeeld en vormen een basis voor de dialoog omtrent verduurzaming. Door elkaar te helpen en inspiratie op te doen, streven de deelnemers naar een gezamenlijke CO2 reductie door toepassing van het CO2 Projectplan. 

Stappenplan

Het concept achter het CO2 Projectplan is simpel en kan bij alle bouwprojecten worden ingezet. Met behulp van het softwareprogramma SmartTrackers, worden de volgende vier stappen doorlopen:

Met deze stappen op een project en de bijeenkomsten met sectorgenoten biedt het CO2 Projectplan handvatten tot samenwerking binnen de keten. Ook uw bouwbedrijf kan meehelpen.

Doelstelling CO2 Projectplan

  • De CO2-uitstoot binnen de bouwsector reduceren;
  • Het CO2 Projectplan toepassen op zo veel mogelijk bouwprojecten;
  • Het CO2 Projectplan en de kennisdeling CO2-reductie in de bouwbranche optimaliseren;
  • Met zo veel mogelijk partijen in gesprek gaan.

Heeft u als bouwbedrijf interesse om u aan te sluiten bij dit initiatief? Meld u zich dan aan voor een kennismaking.

Meld u aanDownload het convenant
Nieuws
02 sep 2019

De website is live!

Nieuwe website