De toekomst is duurzaam

Het verduurzamen van bouwprojecten wordt steeds belangrijker. Zowel opdrachtgevers als bouwbedrijven hebben behoefte aan handvatten om dit in kaart te brengen en te optimaliseren. Initiatiefnemers BESIX, TBI Infra en Van Gelder, zetten graag een stapje extra en richten daarom het CO2 Projectplan op. Ondersteund door kennisinstituut KWA en met behulp van online softwareprogramma SmartTrackers gaan zij aan de slag om de uitstoot van bouwprojecten beter inzichtelijk te maken en te reduceren. Kennis en ervaringen worden tijdens de actieve bijeenkomsten gedeeld om van elkaar te leren, verbeteringen snel door te kunnen voeren en de Nederlandse (en eigen) doelstellingen te kunnen behalen. Geen enkele partij kan de transitie alleen volbrengen en het CO2 Projectplan vormt hiervoor een inspirerend platform. Zo werken de deelnemers samen aan een duurzame toekomst.

Om kennisdeling te bevorderen tussen de deelnemende bouwbedrijven vindt er ieder kwartaal een COProjectplan overleg plaats, waar alle deelnemers actief in participeren. Deze bijeenkomsten staan nadrukkelijk in het teken van kennisdeling over te nemen CO2-reductiemaatregelen op de projecten van de deelnemende bouwbedrijven. Uitgangspunt hierbij vormt dat we zo veel mogelijk van elkaar kunnen leren om uiteindelijk gezamenlijk de energietransitie in de bouwsector vorm te geven.

Enkele deelnemers