Dura Vermeer is een landelijk opererend bouwconcern. Met een omzet van ruim € 1,3 miljard en circa 2.750 medewerkers behoort Dura Vermeer tot de top van de Nederlandse bouwmarkt. Met meer dan twintig zelfstandige werkmaatschappijen combineren we een stevige regionale verankering met de kennis, kracht en middelen van een landelijk opererend bedrijf. Wij zijn actief in de marktsegmenten woningbouw, utiliteitsbouw en (rail-)infrastructuur. Onze kernactiviteiten omvatten ontwikkeling en realisatie en onderhoud en renovatie van bouw- en infrastructurele projecten. Onze ambitie is een plek in de top drie van vernieuwers en meest succesvolle bedrijven in de bouwbranche.

Werken aan het bestaansrecht voor toekomstige generaties zit in onze genen. We zijn een familiebedrijf dat 165 jaar bestaat en dat zich richt op langetermijncontinuïteit. Vanuit deze intrinsieke motivatie gaan we zuinig om met energie, grondstoffen, medewerkers en maatschappij.

Dagelijks realiseren we ons dat de impact van onze bouwactiviteiten op het milieu groot is. Ons doel is het zo ver mogelijk terugdringen van de belasting voor het milieu en het borgen dat milieuwet- en regelgeving worden nageleefd. Naast het reduceren van de eigen CO2-uitstoot onderschrijven we ook het belang van het reduceren van de indirecte CO2-uitstoot als gevolg van onze activiteiten. Voor het terugdringen van onze eigen CO2-uitstoot onderhouden we een reductieprogramma dat is gericht op het verduurzamen van het eigen vastgoed, het Dura Vermeer wagenpark, onze projecten en asfaltproductie. Voor het reduceren van de indirecte CO2-uitstoot nemen we het initiatieven als energiereductie van projecten en toepassing van biobased grondstoffen/materialen die al in de kringloop zijn te hergebruiken. Naast sturing op kwalitatief hoogwaardig materieel wordt ook optimalisatie gezocht in slimme bouwlogistiek. Deze leiden tot wel 50% reductie van het aantal transportbewegingen en CO2-uitstoot, een betere beladingsgraad van vrachtauto’s en een verhoogde arbeidsproductiviteit van vakmensen.

Dura Vermeer is lid van het CO2-initiatief “CO2 projectplan”, aangezien wij voorstander zijn van een ketenbenadering waarbij samen met ketenpartners wordt gezocht naar een structurele verlaging van de CO2-uitstoot op uitvoeringsprojecten. Daarnaast is met name in de projectuitvoering een substantiële CO2-emissie verlaging te bewerkstelligen ten opzichte van de beoogde CO2-reducties op het eigen vastgoed en wagenpark.

Middels deelname aan het initiatief willen wij bereiken dat er een meer aandacht komt voor de CO2-reductie op de uitvoeringsprojecten, die vervolgens middels een eenduidige werkwijze wordt gerapporteerd en vastgelegd.

Op de Dura Vermeer uitvoeringsprojecten zijn al diverse CO2-reductiemaatregelen-toegepast, denk hierbij aan toepassing van:

  • Logistieke maatregelen zoals inrichting centraal hub voor aanvoer bouwmaterialen en afvoer restanten;
  • Lage temperatuur asfaltmengsels met een langere levensduur;
  • Duurzame betonmengsels;
  • Nul-op-de-meter concepten voor nieuwbouw en renovatie;
  • Hergebruik bouwmaterialen/circulair bij renovatie kantoren/woningen;
  • Biobased materialen.

Contact

Website: www.duravermeer.nl
Naam: Theo Baggerman
Email: T.Baggerman@duravermeer.nl