Van Gelder is een aannemer die, met ruim 1000 werknemers, boven- en ondergrondse infrastructuur realiseert. We zijn actief in heel Nederland en ook daarbuiten. In onze werkzaamheden zien we dat duurzaamheid een steeds grotere rol speelt, van ontwerp tot uitvoering en beheer/onderhoudt. Echter, misten we hierin een helder en eenduidig proces om emissiestromen inzichtelijk te maken vooraf en tijdens uitvoering van projecten om tijdig te kunnen sturen wanneer de reductiedoelstellingen niet behaald dreigden te worden. Het CO2-projectplan initiatief (opgezet door CFE Nederland B.V.) biedt hiervoor de oplossing, waarna in 2017 Van Gelder Groep, TBI Infra en Besix Nederland besloten hebben initiatiefnemer hiervan te worden. Sindsdien hebben we samen met alle leden veel bereikt, o.a. het gedeeltelijk automatiseren van het proces middels het softwareprogramma SmartTrackers en het optimaliseren van het proces door praktijkinformatie te delen.

Contact

Website: www.vangelder.com
Naam: Niels van der Goot
Email: nvandergoot@vangelder.com