Korte intro van het bedrijf

Als ondernemende bouwpartner bieden we een integrale aanpak voor iedere uitdaging, en spelen in op de snelgroeiende dynamiek in de markt. Doordat we de drijfveren van de klant begrijpen en ons meedenkend en oplossingsgericht opstellen, creëren we waarde die het bouwen overstijgt: voor, tijdens en na de constructiefase.

BESIX Nederland heeft een sterke reputatie als het gaat om complexe projecten en is actief op de volgende markten:

  • Op het gebied van civiele bouw vervaardigen wij tunnels, bruggen, parkeergarages en stations die dagelijks door miljoenen mensen worden gebruikt
  • In de complexe utiliteitsbouw heeft BESIX Nederland de expertise voor het bouwen van kantoren, winkelcentra en bijzondere hoogbouw woontorens
  • In de maritieme sector bouwen we innovatieve havens, kademuren, dijken en stuwen, in de milieusector geavanceerde rioolwaterzuiveringsinstallaties

Waarom zijn jullie lid van het CO2 Projectplan?

BESIX Nederland wil bijdragen tot een veiligere en groenere planeet en wil werken aan een betere plek om te leven. Het is ons doel om verder te gaan dan de wettelijke vereisten binnen de domeinen maatschappij (Mensen), milieu (Planeet) en economie (Groei), en dit op vrijwillige basis. Een voorbeeld hiervan vormt ons streven naar een minimalisatie van onze CO2-uitstoot. Aangezien de totale CO2-uitstoot van BESIX Nederland voornamelijk wordt veroorzaakt in de realisatie van onze projecten, vormt dit gegeven onze argumentatie voor de toepassing van het CO2 Projectplan. Hiermee wordt namelijk de CO2-footprint voorafgaand aan de realisatie van het project geanalyseerd en vastgesteld welke maatregelen we kunnen nemen om deze in het vervolg van het project te reduceren. Dit vormt gelijk de reden waarom BESIX Nederland in 2017 heeft besloten om als mede-initiatiefnemer van het CO2 Projectplan te gaan fungeren, terwijl dit voor een middelgroot bedrijf niet als verplichting voor een CO2 Prestatieladder niveau 5 is vastgesteld.

Als mede initiatiefnemer heeft BESIX Nederland zich de afgelopen jaar ingezet voor de verdere professionalisering van het initiatief, dit heeft geresulteerd in de optimalisering van het CO2 Projectplan door gebruikmaking van de programmatuur van Smarttrackers en deze website. Waarmee we ook andere ondernemingen proberen te enthousiasmeren voor dit initiatief.

Wat hopen jullie te bereiken?

Met het CO2 Projectplan willen we naast een (maximale) reductie van onze CO2 footprint op onze projecten, ook het bewustzijn op onze projecten voor ons streven naar minimalisatie van de CO2-uitstoot bewerkstelligen. Daarnaast doen we graag ervaringen op hoe we dit kunnen realiseren en ook op andere projecten kunnen toepassen en delen in de markt. Verder vinden we het van belang dat met name door de uitvoering van een analyse van de oorspronkelijke CO2 footprint van een project we de juiste (meest reducerende) maatregelen vaststellen en vervolgens monitoren om de daadwerkelijk reductie te bepalen. Hiermee wordt onze footprint een bepalende factor in de keuzes die we maken in de realisatie van onze projecten.

Welke CO2-reductiemaatregelen hebben jullie o.a. toegepast op jullie projecten?

Zoals gezegd vormt de analyse de input voor de bepaling van de reductiemaatregelen, oftewel welke onderdelen vormen een groot aantal van onze uitstoot en bevinden zich in ons invloedgebied.

Vanuit dit uitgangspunt zijn we op onze projecten tot de volgende CO2-reducerende maatregelen gekomen:

  • Optimalisatie in betonsamenstelling
  • Optimalisatie in hoeveelheid (M3) staal en beton
  • Transport per as zoveel mogelijk beperken, en vervangen door transport over water
  • Transport in situ beton beperken
  • Hergebruik materialen

Graag verwijs ik naar het onderdeel projecten op deze website, waar de genomen maatregelen verder in detail zijn toegelicht. 

Contactgegevens:

Website: www.besix.nl
Naam: Alber-Jan van der Hulst
Email: AvanderHulst@besix.com