In opdracht van de gemeente Den Haag, realiseert de bouwcombinatie Vialis-BESIX (CVB) een nieuwe Bediencentrale op de locatie van het Noordelijk Havenhoofd in Scheveningen. Het betreft een DBM (Design, Build & Maintenance) – contract met een onderhoudsperiode van 15 jaar. Een belangrijke bediencentrale die gaat zorgen voor een veilige en betrouwbare bediening van tunnels, bruggen, pollers en scheepvaart in Den Haag. Belangrijk onderdeel van het project is dan ook dat de oude centrale volledig operationeel blijft. Hierin wordt voorzien d.m.v. een tijdelijke huisvesting. Onderdeel van de opdracht is de sloop van de oude bediencentrale uit 1953 ook wel Semafoor genoemd.

BESIX verzorgt in dit project de sloop van de oude centrale en ontwerp en bouw van de nieuwe bediencentrale incl. gebouw gebonden installaties. Vialis is verantwoordelijk voor de tijdelijke huisvesting, ontwerp, realisatie van de technische installaties, en 15 jaar onderhoud van de Bediencentrale.

Initieel is een CO2-uitstoot bepaald van 2.248 ton.

De bouw van het nieuwe bediengebouw is op dit moment (juni 2023) in volle gang.

Proces

Bij aanvang van het project zijn de volgende meest belangrijke emissiestromen vastgesteld:

Scope 1 en 2
 • Brandstof leasewagens en bus montageteam;
 • Elektriciteit keet en bouwaansluiting;
 • Elektriciteit elektrische leasewagens;
Scope 3
 • Bouw- en sloopafval;
 • Houtafval;
 • Materiaal t.b.v. bouw nieuw bediengebouw en technische installaties;
 • Brandstofverbruik onderaannemers;
  • Personenvervoer
  • Materieel

Samen met projectmedewerkers zijn vervolgens onderstaande maatregelen bepaald:

 • Toepassen groene stroom op de bouwplaats en tijdens de exploitatiefase (100% reductie);
 • Terugdringen energieverbruik installaties Bediencentrale;
 • Opwekken elektrische energie d.m.v. wind, zon;
 • Optimaliseren constructie Bediengebouw door vermindering aandeel (nat) beton (50 ton CO2 reductie);

Bij zowel Vialis als BESIX geldt dat op bedrijfsniveau al maatregelen zijn getroffen gericht op het terugdringen van de uitstoot van lease- en bedrijfswagens (elektrificatie wagenpark).

Resultaten

Zoals aangegeven wordt het bediengebouw op dit moment gerealiseerd. Hiermee zijn de volgende maatregelen effectief:

Groene stroom keet en bouwplaats

De bouwplaats incl. keet is door opdrachtgever aangesloten op het Microgrid[1]. Dit energienet maakt voor een belangrijk deel gebruik van duurzaam opgewekte energie. Hierdoor kan in de berekening van de CO2-uitstoot een lagere emissiefactor toegepast worden (355 gram CO2/kWh i.p.v. 556 gram CO2/kWh voor grijze stroom. Met deze maatregel wordt tijdens de realisatie een reductie bereikt van 5,5 ton CO2 (36%).

Optimaliseren constructie door vermindering aandeel beton

Door BESIX is ten behoeve van de aanbesteding een 3D ontwerp van het bediengebouw gemaakt met daarin de benodigde hoeveelheden beton en staal. Dit 3D-ontwerp is na gunning nader uitgewerkt ten behoeve van de realisatie en geoptimaliseerd. Hierbij is met name gekeken naar maakbaarheid, kosten en CO2-uitstoot. Verlaging van de CO2-uitstoot is bereikt door:

 • Toepassing van prefab-elementen (vloeren) en sandwichpanelen (wanden) in plaats van nat beton; door deze maatregel is 262 ton minder nat beton toegepast, met als gevolg een verlaging van de uitstoot van 188 ton CO2.
 • Toepassing van staal in plaats van nat beton; door deze maatregel is meer staal toegepast (104,7 ton staal i.p.v. 97 ton), met als gevolg een extra uitstoot van 15 ton CO2.

De totale met deze maatregel bereikte reductie is 173 ton CO2.

De totale reductiedoelstelling sloop, realisatie en exploitatie is 476 ton CO2 (21% reductie).

[1] Dit is een intelligent energienet waar een slim meet- en regelsysteem aan verbonden is, met een slim energiesysteem om lokaal duurzaam opgewekte energie, lokaal te verdelen op basis van vraag en aanbod.