Inleiding

In opdracht van Rijkswaterstaat voert Mobilis samen met Iris het groot onderhoud uit aan de John Frostbrug in Arnhem. Deze monumentale brug, vooral bekend als het iconische herkenningspunt van Operatie Market Garden, is 1 van de belangrijkste verkeersbruggen die Arnhem centrum over de Neder-Rijn verbindt met Arnhem-Zuid en de A325.

De werkzaamheden bestaan in hoofdlijnen uit het herstellen van staalconserveringen en betonconstructies inclusief de engineering, verhardingen (asfalt- & slijtlagen), vervangen voegovergangen en herstelwerkzaamheden aan de historische metsel-, voeg- en natuursteenwerken.

Mobilis is verantwoordelijk voor de beton-activiteiten en de Belgische firma Iris Industry Solutions zal de conserveringswerkzaamheden aan de staalconstructies voor haar rekening nemen. De werkzaamheden zijn gestart in het voorjaar van 2022. Vanaf eind juli tot en met begin september is de brug afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen gedurende de werkzaamheden wel gebruik maken van de John Frostbrug.

Innovatie en duurzaamheid waren belangrijke uitgangspunten voor dit project. Dit project is een pilot in het kader van de emissieloze bouwplaats van Rijkswaterstaat. In die hoedanigheid zullen wij een nagenoeg volledige geëlektrificeerde bouwplaats hebben en zeer minimaal gebruik maken van fossiele brandstoffen voor het toe te passen materieel. Door een slimme fasering en bouwlogistiek kunnen we niet alleen duurzaam werken met beperkte emissies, maar minimaliseren wij ook nog eens de overlast voor omgeving en de weggebruikers.

CO2-uitstoot verlagen

Tijdens de tender en de uitvoering van het groot onderhoud aan de John Frostbrug is er goed nagedacht over het reduceren van de CO2-uitstoot van de werkzaamheden. Hieronder zijn de genomen maatregelen:

  • Waar mogelijk gebruik maken van HVO100 voor aggregaten
  • We hebben gekeken naar zo veel mogelijk elektrisch materieel
  • Extra inzet van Elektrisch materieel van Van Gelder
  • Gebruik maken van de e-CO2tainer van Mobilis.

Bij de opstart van het project is er als gevolg van koperdiefstal een storing geweest op de e-CO2tainer waardoor er een biobrandstof aggregaat is gebruikt. Daarnaast is er extra elektrisch materieel ingezet.

Voortgang tot 2022

Het project Groot Onderhoud John Frostbrug is aan het eind van het voorjaar van 2022 gestart.  Voor het groot onderhoud van de John Frostbrug hebben we een geprognotiseerde CO2-uitstoot van 123 ton. We zien dat er op dit moment een totale uitstoot van 51,10 ton CO2 is. Dit is een reductie van 58%. Dit is getoond in de onderstaande grafiek. Het project is voor 95% afgerond.

Reductie CO2 groot onderhoud Johan Frostbrug