Van Hattum en Blankevoort (VHB) voert in opdracht van ProRail werkzaamheden uit voor de realisatie van twee onderdoorgangen in Nunspeet. Deze onderdoorgangen liggen in het groene stationsgebied van Nunspeet. Zowel ProRail als de gemeente Nunspeet heeft hoge ambities voor het beperken van CO2-uitstoot. Er waren dan ook drie gunningscriteria gerelateerd aan CO2-uitstoot: de CO2 prestatielader, een plan Zero Emissie Bouwplaats en een berekening van de totale CO2-uitstoot van materieel inzet die als contracteis zou worden meegegeven aan de winnende aanbieder. CO2-uitstoot was hiermee de dominante afweging bij ontwerp- en uitvoeringskeuzes in de aanbestedingsfase.

Uit de referentieberekening van ProRail volgde een uitstoot van 501 ton CO2 van alleen al de materieelinzet. VHB heeft vanaf hier de handschoen opgepakt en het referentieontwerp geoptimaliseerd. Er is gezocht naar een alternatief zonder onderwaterbeton, minimalisering van het gebruik van damwand en beperking van grondwerk. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een combinatie van verschillende uitvoeringsmethodes met minimale inzet van materieel. Door deze ontwerpkeuzes is de totale CO2-uitstoot van de materieelinzet teruggebracht naar 264 ton. Een reductie van circa 50%.

Daarna is de focus verlegd naar het type in te zetten materieel. Niet alle werkzaamheden laten zich emissievrij uitvoeren en niet alles heeft de beoogde impact. Met een pragmatische insteek is vastgesteld welke werkzaamheden in aanmerking komen voor een verdere optimalisatie van de CO2-uitstoot. Voor deze werkzaamheden heeft VHB de potentie onderzocht voor het verder terugbrengen van uitstoot door toepassing van emissiearm en emissievrij materieel. Deze potentie wordt uitgenut in het Uitvoeringsontwerp waar naast maakbaarheid ook CO2 uitstoot een dominante rol speelt in de afweging van het in te zetten materieel. VHB verwacht in de uitvoering ook nog eens een beperking van 25% ten opzichte van de referentie te kunnen realiseren. De totale uitstoot komt hiermee uit rond de 120 ton CO2.

Door uitstoot centraal te stellen in al onze keuzes is het vliegwiel voor beperking van CO2 uitstoot aangezwengeld. Voor het projectteam is het inmiddels een vanzelfsprekendheid om met nieuwe initiatieven de uitstoot verder te beperken. Zo wordt er bijgedragen aan de ambitie van VHB om in 2030 volledig emissievrij te werken.