Veiligheid, duurzaamheid, beschikbaarheid en betrouwbaarheid. Dat is waar VolkerRail voor staat. Wij bouwen aan beschikbaarheid van de Nederlandse infrastructuur. Van oorsprong zijn we gespecialiseerd in bouw en onderhoud van het spoor. In de afgelopen jaren hebben we ook andere infrastructurele activiteiten ontwikkeld zoals het onderhouden van sluizen, bruggen en waterkeringen. Het onderhouden van industrieel spoor behoort ook tot onze expertises.

Ons werk beperkt zich al lang niet meer tot alleen spoor. Voor alle markten geldt dat innovatie een belangrijke drijfveer is. We bouwen op diepgaande expertise en grote ervaring, maar zijn altijd op zoek naar vernieuwing. Met ongeveer 1200 betrokken en bevlogen collega’s werken we vanuit vestigingen door het hele land aan betrouwbaarheid en beschikbaarheid voor onze klanten. We bouwen aan een duurzame toekomst van de Nederlandse infrastructuur.

‘VolkerRail, dus duurzaam’. Dat is waar wij naar streven en wat we vertalen naar onze innovatieve ontwerpen. We zijn een klantgericht bedrijf en zijn trots op ons innovatieve vermogen. Als onderdeel van een krachtig VolkerWessels hebben we vele expertises binnen handbereik. We zijn opdrachtgevers graag van dienst met een integrale en multidisciplinaire aanpak waarbij Veiligheid, duurzaamheid, beschikbaarheid en vakmanschap de kern vormen. 

Waarom zijn jullie lid van het CO2 projectplan?

VolkerRail reduceert haar CO2-emissie door het toepassen van bedrijfsmaatregelen. Deze maatregelen zijn onderdeel van ons totale CO2-reductieprogramma. Naast de bedrijfsmaatregelen vinden wij het ook belangrijk dat we ons inzicht met betrekking tot CO2-uitstoot op projecten vergroten. Een initiatief zoals het CO2 Projectplan helpt ons die ontwikkeling mogelijk te maken en daadwerkelijk op onze projecten CO2-uitstoot  te reduceren.  Hierover voeren we gesprekken met onze stakeholders. Als lid van het platform delen we kennis, ervaring en inzichten. Op die manier dragen we bij aan een verbeterde samenwerking in de keten.

Wat hopen jullie te bereiken?

VolkerRail, dus duurzaam! Als duurzame spoorbouwer verbeteren we onszelf continue. Het toepassen van het CO2 Projectplan is een hulpmiddel om de CO2-reductie tijdens de bouw te organiseren, registreren en - middels inzicht-  te helpen realiseren.  Naast de bedrijfsmaatregelen, vormt het CO2 Projectplan een compleet pakket aan maatregelen die uiteindelijk bijdragen aan vermindering van onze CO2-uitstoot.

Welke maatregelen passen wij toe binnen projecten?

Momenteel wordt het CO2 Projectplan toegepast op een van onze projecten. De maatregelen die we daar toepassen zijn onder andere;

  1. Hergebruik materiaal
  2. Toepassen van Bioblocks en plaatsen zonnepanelen bij Dive-Under
  3. Inzet en/of stimuleren van duurzame vormen van mobiliteit werknemers
  4. Aansluiten op elektriciteitsnet i.p.v. gebruik aggregaten
  5. Toepassen van EcoUnits in plaats van reguliere bouwketen
  6. Hergebruik en scheiding van bouwafval
  7. Gebruik plastic tijdens lunch beperken
  8. Geheel digitaal/papierloos opleveren van het projectdossier
  9. Gebruik bestaand kantoor als projectlocatie

Contact:

Website: www.volkerrail.nl
Naam: Sander van der Glas
Email sander.vander.glas@volkerrail.nl