Om onderhoud aan deze bio toiletten te kunnen verrichten dient de onderzijde bereikbaar te zijn. Hiervoor worden een tweetal werkputten in- en onder het spoor gerealiseerd. Op deze manier wordt de bereikbaarheid aan de onderzijde van de trein op een veilige manier gewaarborgd.

De realisatie van de twee werkputten maakt deel uit van een grootschalige vernieuwing van de bestaande service systemen van Nijmegen REP. Het project “Gebied Oost – Nijmegen REP Realisatie Werkputten” omvat de volgende werkzaamheden:

  • Realiseren grondkerende constructies
  • Ontgraven werkputten
  • Realiseren nieuwe betonnen werkputten
  • Aanvullen en terugbouwen spoor
  • Verzorgen van aansluitingen van water, elektra en riool in de werkputten

Het werk wordt door VHB uitgevoerd in combinatie met de onderaannemers VolkerRail en VSKR.

De werkzaamheden vinden plaats gedurende de tweede helft van 2021 tot eind januari 2022.

CO2-footprint

De geschatte CO2-uitstoot op het project bedraagt 68 ton (scope 1, 2 en 3). Hieronder is weergegeven op welke manier de uitstoot is verdeeld.

Verreweg de meeste uitstoot wordt veroorzaakt door de toegepaste materialen beton en wapening (82%). Hierna is het dieselverbruik verantwoordelijk voor de meeste uitstoot (9%). Dit wordt voor een groot deel bepaald door het dieselverbruik van de verreiker. Het vervoer van medewerkers naar het project zal naar verwachting verantwoordelijk zijn voor zo'n 8% van de CO2-uitstoot op het project.

CO2 -reducerende maatregelen

De toepassing van wapening is verantwoordelijk voor de meeste CO2-uitstoot op het project. De maatregel met de meeste impact is dan ook het beperken van de hoeveelheid wapening door optimalisaties door te voeren in het ontwerp. Door deze maatregel wordt de benodigde hoeveelheid wapening met 43% gereduceerd (van 32,2 ton naar 18,5 ton).

Naast besparende maatregelen die betrekking hebben op materialen worden er ook energiebesparende maatregelen genomen. Zo worden in plaats van dieselaggregaten vaste stroomaansluitingen op groene stroom gebruikt, carpoolen bouwplaats medewerkers waar mogelijk en wordt de grote kraan op het werk alleen ingezet voor noodzakelijk werk.