Introductie

De Suurhoffbrug in de A15 verbindt de oevers van het Hartelkanaal in Rotterdam met elkaar en is een onmisbare schakel voor de Maasvlakte en Europoort. De belasting van de brug voor het autoverkeer is sinds de opening in 1973 toegenomen door het groeiende vrachtverkeer en moet daarom op korte termijn vervangen worden.

Het project ‘Suurhoffbrug’ bestaat uit het renoveren van de bestaande brug voor het autoverkeer en het plaatsen van een tijdelijke nieuwe brug om de bestaande brug te ontlasten, waardoor deze voor de komende 10 jaar mee kan gaan. De nieuwe brug bevat ook een fietspad in twee richtingen.

Daarnaast loopt er een verkenning door RWS naar een geheel nieuwe verbinding die omstreeks 2030 gereed moet .

Werkzaamheden

De combinatie ‘Stipt’ bestaat uit de bedrijven Dura Vermeer, Mobilis, Besix en Hollandia. Stipt renoveert de bestaande brug, bouwt de landhoofden voor de brug, plaatst de liggers en zorgt ervoor dat de wegen en fietspaden goed aansluiten op de bruggen. De stalen brug wordt geproduceerd en ingevaren door Hollandia.

CO2-berekening

Voor de werkzaamheden en materialen van Dura Vermeer, Mobilis en Besix is een CO2-berekening gemaakt van het aanbiedingsontwerp als voorcalculatie en het definitieve ontwerp als tussenstand. De werkzaamheden van Hollandia zijn daarin niet meegenomen.

Het aanbiedingsontwerp komt uit op een uitstoot van 7504 ton CO2 eq. en het definitieve ontwerp op 5966 ton CO2 eq.; dat is een reductie van 17.3%.

Het definitieve ontwerp heeft dus al significante verschillen ten opzichte van het aanbiedingsontwerp die leiden tot deze lagere CO2-uitstoot, namelijk:

  • Een ander ontwerp, waardoor er minder materiaal nodig is. Zo is er minder asfalt nodig en het aantal benodigde damwanden en lichtmasten is gehalveerd.
  • De al bekende projectspecifieke transportafstanden zijn meegerekend in het definitieve ontwerp. Zo komt bijvoorbeeld het in situ (in het werk gestorte) betonwerk van een betoncentrale op maar 2 km afstand van het werk
  • De keet verbruikt geen propaangas voor verwarming.

De materialen met de grootste CO2-impact zijn: het nieuw aan te voeren zand, wapeningstaal, beton, asfalt (ca. 9.000 ton), en geleiderails.

Duurzame maatregelen in uitvoering

Tijdens de uitvoering zal de CO2-uitstoot aan de hand van de wijzigingen in materiaal hoeveelheden en transportafstanden worden bijgehouden. Daarbij zullen ook duurzame maatregelen genomen worden om de CO2-uitstoot verder te verlagen. Vooral het verlagen van de CO2-uitstoot van de vijf hierboven benoemde materialen met de meeste CO2-impact is daarbij prioriteit. Hierbij valt te denken aan:

Het doel is om met bovenstaande maatregelen 20% CO2-reductie t.o.v. het aanbiedingsontwerp te behalen.

Het CO2 projectplan helpt om inzichtelijk te maken welke dingen de grootste CO2-impact hebben en om de uitstoot bij te houden tijdens de uitvoering. Aan het einde van het project zal er een nacalculatie plaatsvinden om de definitieve CO2-uitstoot en -reductie vast te stellen.

Voorlopige Nacalulatie

In de voorlopige tussenstand van de nacalculatie is een reductie van 20,5% oftewel 1538 ton CO2 berekend.