In een samenwerkingsovereenkomst werken Dura Vermeer Regio Noord West en de gemeente Amsterdam samen aan het project SOK.

In de stadsdelen Amsterdam-Noord, Nieuw-West, Zuidoost en het Amsterdamse Bos verzorgen wij het klein asfalt wegenwerk. Daarbij schouwen we de huidige staat van het asfalt en voeren we kleine asfaltreparaties uit, maar pakken ook projecten op waarbij een weg opnieuw geasfalteerd moet worden. In Zuidoost verzorgen wij ook het onderhoud van de elementenverhardingen. Ook hier schouwen wij de staat van de verhardingen en voeren we kleine reparaties uit of brengen de nieuwe elementenverhardingen aan. We werken aan verschillende projecten: van dagelijks onderhoud aan paden tot complete inrichtingen van nieuwe wegen. 

De werkzaamheden worden uitgevoerd in de stadsdelen Amsterdam Noord, Zuidoost, Nieuw West, Amsterdamse Bos (Kleine wegen asfalt) en Amsterdam Zuidoost (elementenverhardingen).

Het project is aangenomen op basis van de plannen Samenwerking en Slim en Schoon werken. Bij de inschrijving is geen voorcalculatie opgesteld omdat dit project een innovatieve aanbesteding betreft m.b.t. duurzaamheid inclusief de CO2-reductie en samenwerking.

Slim en schoon werken speelt een grote rol bij deze samenwerkingsovereenkomst. Wij werken slim vanuit centrale hubs om zo transportbewegingen te reduceren. Schoon werken doen wij door zoveel mogelijk elektrisch materieel in te zetten en onze eigen zonne-energie op te wekken voor mobiele oplaadcontainers en duurzame bouwketen.

De CO2-reductie in het project wordt gerealiseerd door – waar mogelijk - emissieloos te werken. Dit doen wij o.a. door de inzet van elektrisch transport en materieel en groene bouwplaatsvoorzieningen. Wanneer er geen elektrisch materieel beschikbaar is, wordt er gebruik gemaakt van biobrandstof (HVO). Daarbij werken we samen met lokale partners voor de benodigde materialen wat resulteert in minder transportbewegingen. Ook streven we ernaar vrijgekomen materialen hoogwaardig te hergebruiken binnen het SOK project. Bij inzet van nieuwe materialen zal voor de samenstelling zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van reeds gebruikte grondstoffen.

 De verwachting is om een Scope 1 en 2 CO2-reductie van 100% te behalen met de inzet van elektrisch materieel en elektrische vrachtwagen allen geladen met groene stroom.

Uiteraard afhankelijk van de deelopdrachten binnen deze ROGO overeenkomst is de inschatting om een Scope 1 en 2 CO2-reductie van 100% te behalen door de inzet van elektrisch materieel en elektrische vrachtwagen allen geladen met groene stroom. Daarbij wordt biobrandstof gebruikt voor al het overige (niet elektrische) transport en hiermee wordt een CO2-reductie van ca. 90% behaald t.o.v. inzet van fossiele brandstof. Op de looptijd van het gehele project (eind 219 – sep 2021) is tot nu toe een besparing van 600 ton CO2 gerealiseerd. Omdat er flink geïnvesteerd wordt in emissieloos materieel, is de verwachting dat er in toekomstige deelopdrachten nog meer CO-reductie behaald kan worden.

 Gezien de contractvorm is CO2-PP op dit project minder van toepassing. De CO2-reductie op dit project wordt berekend op basis van toegepaste duurzame maatregelen vs reguliere werkmethode met fossiele brandstoffen en productie van de toegepaste materialen met primaire grondstoffen.

 Monitoring is een belangrijk onderdeel van dit project. Er wordt precies bijgehouden wat de CO2-reductie is en dit wordt doorgegeven aan de gemeente. Door het gebruik van real time dashboards is het voor alle partijen duidelijk hoe hoog de CO2-reductie is, waardoor het nog niet is voorgekomen dat er minder is gerealiseerd dan verwacht.

Dankzij de grondige evaluaties van de gerealiseerde deelopdrachten worden steeds verregaandere verduurzamingsmaatregelen toegepast die nog meer CO2-reductie bewerkstelligen. Een voorbeeld hiervan is de investering in een volledige elektrische vrachtauto uitgerust  met laadkraan