Inleiding

Voor de gemeente Amsterdam is duurzaamheid vanzelfsprekend. De gemeenteraad heeft de ambities van de stad op scherp gesteld door zich onder andere te richten op het verbeteren van de luchtkwaliteit en de circulaire economie. Om de verduurzaming van de stad te versnellen, slaat de gemeente de handen ineen met partners, met als doel o.a. een circulaire stad en 95% reductie van CO2 uitstoot in 2050. Een van de Amsterdamse ambities is een autoluwe binnenstad, om meer ruimte te maken voor groenvoorzieningen, voetgangers, spelende kinderen en fietsers.

Ruimte maken kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door het  verhogen van de parkeertarieven of het verminderen van het aantal parkeervergunningen. Eén van de maatregelen voor een autoluwe binnenstad is de bouw van de Singelgrachtgarage-Marnix waar over enkele jaren zo’n 800 auto’s onder de grond kunnen staan. Huidige bovengrondse parkeerplaatsen in de buurt worden verplaatst naar ondergronds waardoor meer ruimte ontstaat op straat. Ruimte die ten goede komt aan groenvoorzieningen, voetgangers, spelende kinderen en fietsers. De Singelgrachtgarage is de tweede garage binnen Amsterdam die gebouwd wordt onder een gracht. In 2018 is de Albert Cuypgarage in de Pijp geopend. In de naastgelegen Frans Halsbuurt is een groot deel van de parkeerplekken opgeheven en krijgt de openbare ruimte een kwaliteitsimpuls.

Proces

Vlak na gunning komt het kernteam voor duurzaamheid bij elkaar. Hier worden eerst de werkzaamheden doorgesproken, gevolgd door de toegevoegde waarde van het CO2 Projectplan besproken en de stappen die hiervoor worden ondernomen. De taken worden verdeeld en in de paar weken die volgen wordt de inzet van materiaal en materieel verzameld om een voorcalculatie van het project te maken. Het team komt nogmaals bij elkaar om de berekende prognose te bespreken en naar mogelijkheden te zoeken om dit te reduceren o.a. door (kleine) ontwerpwijzigingen en partnerkeuzes. D.m.v. het CO2 Projectplan wordt hier invulling in gegeven door te berekenen welke impact deze keuzes hebben op de footprint.

CO2 -Footprint verlagen

De grootste verwachte emissiestromen tijdens het project Singelgrachtgarage-Marnix komt voort uit de toepassing van wapening en beton. Er is voor gekozen om extra inzicht te creëren in de uitstoot van deze twee materialen, door voor beide een specifieke LCA op te stellen. Verder is ervoor gekozen om de uitstoot op de bouwplaats te reduceren door de toepassing van 100% HVO door Voorbij Funderingstechniek, waarmee Mobilis zal samenwerken voor de funderingstechniek. De toepassing van deze duurzame brandstof levert op het materieel een CO2-reductie op van bijna 90%.

Verder wordt er een logistiek hub buiten het centrum ingericht waarvandaan het materieel met elektrische boten richting de productielocatie gebracht zal worden, dit zal een reductie van 19 ton CO2 opleveren. Verder zal er tijdens de bouw zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van lokale leveranciers, om transportafstanden te minimaliseren.

Verder is er voor gekozen om dat voor alle energie die voor het project nodig groene energie in te kopen waarmee een reductie van 84 ton CO2 behaald kan worden.

In totaal is de doelstelling om 650 ton CO2 te besparen bij het realiseren van de Singelgrachtgarage-Marnix. Het doel is om de uitstoot te reduceren met minimaal 4 procent. De opgestelde maatregelen zijn reële maatregelen die binnen handbereik zullen liggen.

We gebruiken de volgende reductiemaatregelen onze doelstelling te realiseren:

  • Reductie behalen in de keten van wapeningstaal
  • Reductie behalen in de keten van beton
  • Inkoop groene stroom
  • Elektrisch transport via water

Voortgang tot 2020

Het project voor de bouw van de Singelgrachtgarage-Marnix is in 2020 gestart, daardoor is momenteel alleen nog maar de voorcalculatie uitgevoerd. Tijdens de voorcalculatie is gerekend met hoeveelheden die tijdens de tenderfase zijn bepaald voor wat betreft materiaalgebruik. Daarnaast gesproken met ervaringsdeskundigen om verspilling en afval hoeveelheden beter in te schatten. De input voor deze voorcalculatie is realistisch tot conservatief genomen om hiermee verassingen aan het eind te voorkomen.