Dit CO2-projectplan is toegepast op het project Zamen-Noord (N50). Voor dit project is een doelstelling van 20% CO2-reductie gesteld. Op basis van het tenderontwerp is een carbon footprint berekend op 5.400 ton CO2-uitstoot. Door het inzicht in de emissiestromen van het project dankzij het CO2-projectplan, is het mogelijk geweest om een scherpe analyse uit te voeren waaruit de meest effectieve reductiemaatregelen voortkwamen om toe te passen in het project. Aannemingsmaatschappij Van Gelder heeft daarmee de CO2-uitstoot terug weten te brengen tot 3.988 ton (uitgevoerd meerwerk dat niet in de oorspronkelijke opdracht en berekening stond, is niet meegerekend). Een reductie van maar liefst 26,14%! Dit mooie resultaat hebben we weten te behalen door, de uit de analyse voortkomende, op maat gemaakte maatregelen.

Zo hebben we een werklocatie (Zwolle) gekozen die zich dicht bij de projectlocatie bevindt, waardoor het woon-werkverkeer zo klein mogelijk is gemaakt. Ook het inhuren van lokale onderaannemers en het verrichten van extra schouwwerk, waaruit blijkt dat de oorspronkelijk bedoelde vervanging van de grasbetonstenen nog niet nodig is en deze stenen enkel verplaatst hoeven te worden, verlagen de uitstoot. De grootste klapper is gemaakt met het asfaltontwerp, waarbij een combinatie van een ‘dun’ ontwerp en duurzame asfalt mengsels de uitstoot enorm verlagen. In totaal reduceren deze maatregelen ruim 26% CO2-uitstoot, oftwel 1412 ton CO2.

Met deze reductie zit Van Gelder dus ruim boven de eigen gestelde norm van 20% CO2-reductie op dit project, maar eerlijkheid gebiedt te zeggen dat niet íedere maatregel de verwachte reductie teweeg heeft gebracht. Zo heeft onder andere het lokale personeelstekort dat in de zomer ontstond ervoor gezorgd dat het woon-werkverkeer in die periode toch groter uitviel dan begroot. Echter, doordat de doelstelling van 20% reductie op het gehele project wél ruim is gehaald, kijken we toch terug op een geslaagde toepassing van het CO2-projectplan.