Uitbreiding Sluis Eefde is een Publiek Private Samenwerking (PPS) en maakt onderdeel uit van de RWS Sluizenprogramma. Het programma heeft als doelstelling om de fileknoopppunten op het water aan te pakken. TBI-ondernemingen Mobilis en Croonwolter&dros (L2T) zijn verantwoordelijk de voorfinanciering, het ontwerp, de bouw en 27 jaar onderhoud van de nieuwe sluis in Eefde. Uitbreiding Sluis Eefde is een Publiek Private Samenwerking (PPS) en maakt onderdeel uit van de RWS Sluizenprogramma. Het programma heeft als doelstelling om de fileknoopppunten op het water aan te pakken.

L2T is een samenwerking tussen Mobilis (civiele techniek) en Croonwolter&dros (technische installaties). De vertaling van de door deze partners gekozen naam Lock to Twente is 'Sluis naar Twente'. Eind 2017 begint de combinatie met de voorbereidende werkzaamheden voor het uitvoeren van de uitbreiding. Naar verwachting start de daadwerkelijke bouw van de tweede kolk in 2018 en medio 2020 varen de eerste schepen door de nieuwe sluis.

Een tweede sluiskolk bij Eefde verkort de wachttijden voor schepen en maakt deze belangrijke toegang tot Twente minder kwetsbaar bij onderhoud en calamiteiten. De nieuwe kolk is geschikt voor klasse Va-schepen, het grootste type schip dat na de verruiming van de Twentekanalen wordt toegestaan.

Duurzaamheid

Uitbreiding Sluis Eefde is een project waar een nadruk ligt op duurzaamheid. Om dit aan te tonen, voldoet L2T aan niveau 5 van de CO2-Prestatieladder. L2T heeft zichzelf doelstellingen gesteld voor zowel de bouw als de exploitatiefase. De nieuwe kolk is zodanig ontworpen dat deze energieneutraal is. De technische installaties worden energiezuinig uitgevoerd. De energie, die nog nodig is voor bediening van de kolk, wordt straks op het sluiscomplex opgewekt met zonnepanelen.

De nieuwe kolk krijgt een voor Nederland unieke segmentdeur aan de kanaalzijde van het complex. Een segmentdeur ligt plat op de bodem als de sluis is geopend en draait vanuit die positie omhoog als de sluis wordt gesloten.

Smart Maintenance

De bestaande sluis werkt in dit project als proeftuin om te leren over de mogelijkheden van Internet of Things technologieën en over Smart Maintenance. Het is een van de proeftuinen binnen het landelijke RWS-programma ‘Vitale Assets’, wat zich richt op effectieve en duurzame opschaling van Smart Maintenance binnen RWS. Partijen zijn hierbij voorstander van ‘open data’, ofwel een situatie waarbij niet alleen verkregen inzichten, maar zelfs onderliggende data openlijk beschikbaar worden gesteld aan de hele markt. De volgende kennisgebieden worden tijdens deze proeftuin verder verdiept:

  • Energieverbruik en de toepassing van energiemonitoring om falen te voorspellen
  • Vroegtijdig vaststellen van corrosievorming om de levensduur van materialen te verlengen
  • Analyse van zaken als trillingen en oliekwaliteit om degradatie en noodzakelijk onderhoud beter te kunnen voorspellen
  • Het systematisch verzamelen, doorsturen, verwerken en visualiseren van meet- en regelsignalen vanuit SCADA-data ook voor onderhoudsdoeleinden

Een van de uitkomsten van deze proeftuin richt zich op het voorkomen van storingen en onnodig onderhoud. Zo werd al een relaisstoring onderzocht, waaruit leringen zijn getrokken om de installatie meer toekomstbestendig te maken. Om dergelijke storingen voor te zijn, zijn alarmen ingesteld op alle motoren die betrokken zijn bij de aandrijving, die in het vervolg een melding afgeven van afwijkingen en zo storingen kunnen voorkomen.

Klik hier voor de voortangsverslagen