Uitbreiding Sluis Eefde is een Publiek Private Samenwerking (PPS) en maakt onderdeel uit van de RWS Sluizenprogramma. Het programma heeft als doelstelling om de fileknoopppunten op het water aan te pakken. TBI-ondernemingen Mobilis en Croonwolter&dros (L2T) zijn verantwoordelijk de voorfinanciering, het ontwerp, de bouw en 27 jaar onderhoud van de nieuwe sluis in Eefde.

L2T is een samenwerking tussen Mobilis (civiele techniek) en Croonwolter&dros (technische installaties). De vertaling van de door deze partners gekozen naam Lock to Twente is 'Sluis naar Twente'. Een tweede sluiskolk bij Eefde verkort de wachttijden voor schepen en maakt deze belangrijke toegang tot Twente minder kwetsbaar bij onderhoud en calamiteiten.

Proces

Uitbreiding Sluis Eefde is een project waar een nadruk ligt op duurzaamheid. Om dit aan te tonen, voldoet L2T aan niveau 5 van de CO2-Prestatieladder. L2T heeft zichzelf doelstellingen gesteld voor zowel de bouw als de exploitatiefase. De nieuwe kolk is zodanig ontworpen dat deze energieneutraal is. De technische installaties worden energiezuinig uitgevoerd. De energie, die nog nodig is voor bediening van de kolk, wordt straks op het sluiscomplex opgewekt met zonnepanelen.

De nieuwe kolk krijgt een voor Nederland unieke segmentdeur aan de kanaalzijde van het complex. Een segmentdeur ligt plat op de bodem als de sluis is geopend en draait vanuit die positie omhoog als de sluis wordt gesloten.

Smart Maintenance

De bestaande sluis werkt in dit project als proeftuin om te leren over de mogelijkheden van Internet of Things technologieën en over Smart Maintenance. Het is een van de proeftuinen binnen het landelijke RWS-programma ‘Vitale Assets’, wat zich richt op effectieve en duurzame opschaling van Smart Maintenance binnen RWS. Partijen zijn hierbij voorstander van ‘open data’, ofwel een situatie waarbij niet alleen verkregen inzichten, maar zelfs onderliggende data openlijk beschikbaar worden gesteld aan de hele markt.

Resultaten

Onderstaande grafiek en tabel geven de footprint weer van de Nieuwe Sluis met en zonder genomen maatregelen. Hierin zie je dat de genomen maatregelen voornamelijk effect hebben op het staal en beton. Deze twee zijn ook de grootste emissiestromen van het project bij Eefde. We hebben een totale reductie van 24% behaald met de maatregelen die genomen zijn.

Een van de uitkomsten van deze proeftuin richt zich op het voorkomen van storingen en onnodig onderhoud. Zo werd al een relaisstoring onderzocht, waaruit leringen zijn getrokken om de installatie meer toekomstbestendig te maken. Om dergelijke storingen voor te zijn, zijn alarmen ingesteld op alle motoren die betrokken zijn bij de aandrijving, die in het vervolg een melding afgeven van afwijkingen en zo storingen kunnen voorkomen..


Door de duurzame keuzes tijdens het ontwerpproces, hebben wij al een flinke reductie behaald. De bovenstaande grafiek geeft weer wat de daadwerkelijke uitstoot is met maatregelen tegenover de uitstoot zonder maatregelen. Hierin hebben wij een reductie van 24% CO2-uitstoot behaald.

Door de aanleg van 626 zonnepanelen en het inkopen van groene stroom de sluis 100% CO2 neutraal in de gebruiksfase. Zo is de sluis dus klimaatneutraal!

Klik hier voor de voortangsverslagen