In januari 2018 is BESIX in opdracht van Waterschap rivierenland gestart met de bouw van een nieuwe slibvergistingsinstallatie op de rioolwaterzuivering (RWZI) in Tiel. De beschikbare bouwruimte op de RWZI Tiel is zo minimaal dat de nieuwe slibvergistingsinstallatie als het ware op een postzegel wordt gebouwd binnen de terreingrenzen van de RWZI. De ‘oude’ slibvergistingstank krijgt een nieuw leven en wordt geschikt gemaakt om efficiënt stikstof te verwijderen uit het vrijkomende water bij het slibontwateringsproces.

Vanaf het voorjaar van 2019 wordt voldoende biogas uit het rioolslib geproduceerd om de RWZI Tiel energieneutraal te laten functioneren. Het is dan een Energiefabriek, dankzij een optimaler proces van slibvergisting in combinatie met meer slibaanvoer van andere RWZI’s in de omgeving.

Op basis van de gegevens vanuit de aanbesteding is de CO2-uitstoot van het project en op basis van een analyse de CO2-reductiedoelstellingen vastgesteld. Op basis van deze analyse bleek dat de aanpassing van het gebruik van CEM II naar CEM III een hele grote reductie van de CO2-uitstoot kan bewerkstelligen, namelijk een reductie van ongeveer 50% (+/- 200 Ton CO2) op het gebruik van het materiaal Beton. Naast deze belangrijke maatregel zijn nog de volgende CO2-reductiemaatregelen vastgesteld:

  1. Keuze voor CEM III ipv CEM II
  2. Afvalreductie in situ beton
  3. Gebruik overblijvend staal
  4. Goede check buigstaten
  5. Besparing transport mobiele kraan
  6. Maatregelen reductie elektrische energie bouwkeet
  7. Reductie transport in situ beton
  8. Reductie transport staal
  9. Reductie transport CAO personeel

Hiermee komen we voor het project RWZI Tiel op een geprognosticeerde CO2-reductie op het project van 50%.