De Prinses Beatrixsluis is een rijksmonument uit 1938 en zichtbaar in de wijde omgeving. De bestaande sluis wordt gerenoveerd en er wordt nieuwe 3e kolk aan toegevoegd. Deze nieuwe kolk zal geen heftorens krijgen en is zo ontworpen dat het historisch aangezicht van de monumentale heftorens behouden blijft. Om ruimte te maken voor de nieuwe 3e kolk en voorhavens, wordt het Lekkanaal verbreed.

Het opgestelde CO2 projectplan richt zich op de CO2-uitstoot tijdens de bouwfase van de 3e kolk en het verbreden van het Lekkanaal, die het overgrote deel van de CO2-uitstoot van het totale project beslaan.

In de aanbestedingsfase is vanuit de 0-situatie een reductiedoelstelling vastgesteld van 8% met de toepassing van de volgende CO2-reducerende maatregelen:

 1. Gebruik generatoren vermijden, aansluiting op elektriciteitsnet voorzien;
 2. Beperken woon – werk verkeer;
 3. Maximaal hergebruik van vrijkomende materialen/materialen inkopen met zo laag mogelijke CO2-footprint;
 4. Transport in situ beton beperken;
 5. Transport per as zoveel mogelijk beperken, en vervangen door transport over water;
 6. Minimale CO2-uitstoot voor materieel dat langdurig op de bouwplaats aanwezig is.

Naast bovenstaande maatregelen zijn gedurende de uitvoering de volgende reducerende maatregelen toegevoegd die hebben bijgedragen tot een reductie van de CO2-uitstoot:

 1. Hergebruik veen i.p.v. storten;
 2. Gebruik grote rijplaten 10x3 meter;
 3. Hergebruik witte huisjes i.p.v. nieuwbouw;
 4. Sluis energieneutraal;
 5. Optimalisatie staal roldeuren;
 6. Optimalisatie (beton)hoeveelheden De juiste hoeveelheden zijn verwerkt in de bijlagen. Plussen en minnen wordt niet separaat besproken;
 7. Aanvoer materialen buiten de spits.

Naast bovenstaande besparingen heeft ook één onderdeel de daadwerkelijke CO2-uitstoot op het project verhoogd. Dit betrof de wapening, hiervan diende door een rekenfout in de aanbestedingsfase meer te worden toegepast dan voorzien.

Uiteindelijk hebben de vastgestelde maatregelen een reductie opgeleverd (gedeeltelijk geprognotiseerd) van 13,9%  (3.436 ton CO2) en wordt hiermee voldaan aan de gestelde projectdoelstelling.

(beschrijving foto)

(beschrijving foto)