Het project wordt uitgevoerd in opdracht van ProRail binnen de TunnelAlliantie. Het project is gestart in het kader van het ProRail-programma Hoogfrequent Spoor en de uitbreiding van twee woonwijken binnen de Gemeente Heiloo. De onderdoorgang voorkomt verkeersopstoppingen in de toekomst wanneer meer treinen gaan rijden tussen Amsterdam en Alkmaar.

Met de komst van de onderdoorgang in het gebied blijven de doorgaande routes ook in de toekomst behouden. De Vennewatersweg heeft aan de noordzijde een doorgaand fiets- en voetpad. Waar nu de overweg is met het spoor komt de  onderdoorgang te liggen. De onderdoorgang bestaat uit betonnen tunnelbak met een fundatie en open toeritten. Aan de noordzijde komt langs het spoor een fietsbrug die over de onderdoorgang heen loopt. De wandafwerking (bv tegelwerk) behoort niet tot de scope, dit wordt door de gemeente aangebracht.

CO2-footprint

De voorcalculatie leidde tot de volgende voorspelling van de totale CO2-footprint:

Op 20 mei 2020 is de onderdoorgang opengesteld voor al het verkeer. De nacalculatie is inmiddels uitgevoerd, wat leidt tot de volgende CO2-footprint:

Om deze uitstoot zo klein mogelijk te houden, zijn verschillende reductiemaatregelen opgesteld.

 • Inzicht
  • Het CO2 Projectplan geeft de mogelijkheid om het ontwerp en de uitvoering te optimaliseren. Daarnaast wordt het werk aangegrepen om de CO2 Projectplan voor toekomstige projecten en de uitkomst te verbeteren.
 • Bewustzijn
  • Dit projectplan wordt intern en extern gedeeld en op die manier wordt de bewustwording verhoogd. Daarnaast hebben er twee medewerkers van het project een enquête uitgevoerd over duurzaamheid en CO2 in het bijzonder. Zij hebben een rapport geschreven en de voorcalculatie gemaakt o.b.v. gegevens en gesprekken binnen de projectorganisatie.
 • Stimuleren elektrisch rijden
  • Er is een mobiele laadpaal geïnstalleerd en uitvoerder Peter Boonen rijdt een elektrische Mobilis campagneauto. Hierdoor wordt het makkelijker om het project te bezoeken met een elektrische auto. De paal zorgt ook voor vragen en een positief gesprek over het verduurzamen van het wagenpark. Gezien de nieuwigheid van een mobiele laadpaal, wordt dit ook gebruikt als proefproject en inspiratie om bij andere projecten ook laadpalen te installeren.
 • Elektriciteit en verwarming
  • Het project vindt plaats op een locatie die opnieuw wordt ontwikkeld. Onderdeel hiervan was het slopen van een bestaand kantoor met relatief efficiënte faciliteiten. De keuze is gemaakt om het kantoor tijdens de projectduur te laten staan en pas later te slopen. Het alternatief was een tijdelijke keet met bijbehorende werkzaamheden voor faciliteiten. Voor gebiedsverlichting is de bestaande straatverlichting omgelegd in plaats van mobiele verlichting. Daarnaast wordt de verbruikte elektriciteit vergroend via TBI Infra.
 • Lokale partners
  • Dit wordt voor zover mogelijk ingezet, maar is niet bij alle onderdelen mogelijk. Zo wordt bijvoorbeeld een groot deel van het grondwerk ingekocht bij een partner op 2 kilometer afstand. In overleg wordt de grond afgevoerd en lokaal ingezet. Ook de keuze voor de cementleverancier is afgestemd op afstand.
 • Ontwerp
  • Er wordt een innovatieve betonsoort ingezet en getest in dit werk, namelijk geopolymeerbeton. Naast de onderdoorgang wordt ook een proefstuk gestort om in de toekomst de innovatie verder te testen.
  • In de planning wordt rekening gehouden met het verbruik van de bemaling. Om die reden is ervoor gekozen om de damwanden zo snel mogelijk te trekken. 
  • Naast de middenwand wordt zand gestort voor extra gewicht. Op die manier hoeven minder trekankers gebruikt te worden.

Meer informatie over het project is te vinden op https://www.mobilis.nl/nl/onderdoorgang-heiloo