Groot onderhoud aan de weg en dijk, nieuwe drinkwatertransportleidingen, een groene entree voor Amsterdam met extra oversteekplaatsen, een nieuwe brug bij Halfweg en de aanleg van een ecopassage. Op 1 oktober 2018 is de uitvoering gestart. Vier opdrachtgevers werken samen met opdrachtnemer ééN200 om de N200 opnieuw in te richten. Zo wordt de uitvoeringsperiode verkort, kosten bespaard en krijgt het gebied een nieuwe uitstraling. De samenwerkende opdrachtgevers zijn: Gemeente Amsterdam, Waternet, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Rijkswaterstaat. Van Hattum en Blankevoort is samen met KWS onderdeel van de combinatie ééN200 die het project uitvoert. 

Zie verder: https://www.vhbinfra.nl/nl/projecten/detail/de-nieuwe-n200

Proces

Om inzicht te krijgen in de reductiemogelijkheden is door Primum (Aveco DeBondt) een analyse uitgevoerd op basis van de ontwerp- en voorbereidingsactiviteiten.

Dit heeft mede geleid tot het vaststellen van reductiemogelijkheden als gevolg van getrapte aanleg wegprofiel, bouwtijdbesparing, groene stroom en duurzamere mobiliteit.

Registratie en rapportage van de CO2-emissies is gebaseerd op het CO2-projectplansjabloon.

Resultaten

Voorziene besparingen betreffen ruim 6500 ton CO2. De voortgang op de reductiemaatregelen wordt gerapporteerd via de bedrijfsrapportages van Van Hattum en Blankevoort die ook mede gebaseerd zijn op het CO2-projectplanmodel.

Enkele impressies: