Samen met ingenieursbureau Tauw en de gemeente Nijmegen is Van Gelder eind 2019 begonnen aan de reconstructie van de Malderburchtstraat. Het was een bijzondere uitvraag, want het moest de meest duurzame straat van Nederland worden. In een bouwteam hebben we samen gekeken naar een slim ontwerp en efficiënte reductiemaatregelen. Hiermee kwamen we op een beoogde reductie van meer dan 168 ton CO2-uitstoot, ongeveer 47% t.o.v. het referentieontwerp.

Proces

Om de reconstructie van de Malderburchtstraat zo duurzaam mogelijk uit te voeren, zijn een aantal maatregelen toegepast die de CO2-uitstoot aanzienlijk hebben gereduceerd.

1. Het verminderen van verhard oppervlak

We hebben het aanbrengen van verhard oppervlak tot een minimum beperkt. Zo is bijvoorbeeld de breedte van de rijbaan verminderd zodat het gebruik van een grote hoeveelheid materialen is vermeden. Hierdoor is CO2-uitstoot vermeden en daarnaast bevordert het naleving van de snelheidsverlaging op de Malderburchtstraat.

2. Hergebruik van materialen

Voor de aankoop van materialen is eerst gekeken welke materialen vrij zouden komen in de omgeving van Nijmegen tijdens de uitvoeringsperiode. Vanuit Giesbeek kwam bericht dat een grote hoeveelheid straatbakstenen vrij zou komen bij een project, waarnaar we een overeenkomst hebben gesloten om alle straatbakstenen over te nemen. Na een grondige inspectie op schade zijn die straatbakstenen gebruikt in de Malderburchtstraat. Hierdoor is het totaal aan straatbakstenen, meer dan 7000m2, hergebruikt en de productie van deze materialen vermeden. Een reductie van meer dan 70 ton CO2-uitstoot.

3. Duurzame materialen

Van de materialen die wel gebruikt zijn, is eerst een analyse gemaakt om deze zo duurzaam mogelijk in te kopen. Zo is van meerdere materialen en leveranciers een vergelijking gemaakt op CO2-uitstoot, Milieu Kosten Indicator en de Material Circularity Index. Hieruit is een selectie duurzame leveranciers gemaakt om de materialen bij in te kopen. Zo is bijvoorbeeld gekozen voor geopolymeer betonelementen in plaats van reguliere betonelementen omdat de CO2-uitstoot hiervan gemiddeld 20% lager ligt.

Het CO2-projectplan is ingezet om de uitstoot nauwkeurig bij te houden tijdens de uitvoering, hieruit is naar voren gekomen dat met name het dieselverbruik aanzienlijk lager uitviel dan vooraf beoogd, ongeveer 10% lager.

Resultaat
Een daadwerkelijke reductie van 50,4% CO2-uitstoot op het project t.o.v. het referentieontwerp. Het verschil met de beoogde reductie zit voornamelijk in het verbruik van diesel. De machines zijn efficiënter ingezet dan beoogd, waardoor het dieselverbruik aanzienlijk lager lag. Voor de reconstructie van de Malderburchtstraat mochten wij op 30 januari 2020 zelfs één van de drie ‘Duurzame Parels’ ontvangen.