Het project omvat ook de realisatie van een aanvaarbescherming die bescherming moet bieden aan de Noord/Zuidlijn, de overkapping met de kapspanten van het busplatform en de achterliggende Michiel de Ruijtertunnel.

De fietsenstalling is een civiele constructie die op een externe locatie wordt voorgebouwd en over het water wordt getransporteerd naar de projectlocatie. Hier wordt in het water voor de fietsenstalling een vrijstaande aanvaarbescherming gerealiseerd, die de bestaande kade en de fietsenstalling beschermt tegen eventuele aanvaringen van het scheepvaartverkeer op het IJ. De fietsenstalling wordt voorzien van een verlaagd plafond en technische installaties. Door middel van deze wayfinding wordt het mogelijk om snel je fiets te kunnen parkeren en trein op tijd te kunnen halen op het station. In dit project zetten we onze ruime ervaring in die we hebben opgebouwd met ondergronds (fiets)parkeren.

De visie welke voor het ontwerp is gehanteerd was een slim integraal ontwerp en uitvoeringsmethode met voldoende robuustheid, een hoog veiligheidsniveau én met minimale impact op de omgeving en het milieu. In zowel het constructieve als architectonische ontwerp wordt veel aandacht geschonken aan efficiënt en bewust materiaalgebruik. Daarbij zijn de gekozen materialen duurzaam en zo veel mogelijk recyclebaar. Verder gaat er aandacht uit naar een zo laag mogelijk energieverbruik. Het ‘low tech’ installatieconcept vormt ook een integraal onderdeel van het ontwerp. Naar verwachting wordt IJboulevard in het eerste kwartaal van 2023 opgeleverd.

Voorcalculatie

In de voorcalculatie zijn vanuit het Voorlopig Ontwerp de materialen voor de ruwbouw geïdentificeerd. De afbouw van de fietsenstalling is hierin niet meegenomen. Daarnaast is een prognose gemaakt voor het verbruik en daarbij behorende emissie van het benodigde materieel. Verder zijn de emissie van het transport van de materialen, woon- werkverkeer en afval bepaald.

Maatregelen

De maatregelen om CO2 te reduceren richten zich vooral op hergebruik van bestaande de constructie en recycling beton tot betongranulaat wat weer in het project toegepast kan worden. Daarnaast wordt getracht om het reizen naar de projectlocatie te beperken door communicatie via video bellen. Tevens wordt op het project gebruik gemaakt van fietsen die beschikbaar zijn gesteld voor projectmedewerkers. Voor aanvoer van bouwmaterialen wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van transport over water.

Al deze maatregelen moeten leiden tot een reductie van 5% ofwel 432 ton CO2.

Door het opstellen van een CO2 Projectplan en het beschrijven van maatregelen, wordt voor alle stakeholders duidelijk wat er van een ieder wordt verwacht om de CO2 emissies te reduceren

Resultaten

https://www.vhbinfra.nl/nl/projecten/detail/ijboulevard