Algemeen
Het consortium De Groene Boog V.O.F bestaande uit BESIX, Dura Vermeer, TBI Mobilis en Van Oord legt een nieuwe snelweg aan tussen de A13 bij Rotterdam The Hague Airport en de A16/A20 bij het Terbregseplein. De 11 km lange A16 Rotterdam zorgt ervoor dat het verkeer op de A13, A20 en omliggende lokale wegen straks vlotter door kan rijden. De nieuwe verbinding draagt bij aan een betere bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio. In 2024 gaat de weg open voor verkeer.

Geraamde kosten zijn +/- 800 miljoen inclusief financiering en een onderhoudsperiode van 20 jaar.

Aanbestedingsfase

Tijdens de aanbestedingsfase heeft De Groene Boog een MKI berekening gemaakt, met daarbij de ambitieuze belofte van een totaal MKI materialen van 30 miljoen.

Daarnaast heeft elke partner binnen De Groene Boog het CO2 certificaat niveau 5.

Verder wil De Groene Boog de 1e energie neutrale tunnel + tracé in de gebruiksfase gaan realiseren.

Tevens is in de aanbestedingsfase een EMVU fonds ingericht. EMVU staat voor Economisch Meest Voordelige Uitvoering. Dit fonds van 8 miljoen, is ingericht ter stimulering van verbeteringen die in de uitvoeringsfase kunnen worden bekostigd. Duurzame maatregelen worden hiermee in de praktijk worden gebracht.

Uitvoeringsfase

Proces CO2

Tijdens de uitvoeringsfase is een voorcalculatie gemaakt om de CO2-uitstoot van het project tm uitvoeringsfase inzichtelijk te maken. Hierna zijn doelstellingen gesteld ten aanzien de reductie van CO2-uitstoot. Vervolgens wordt een nacalculatie CO2 gemaakt waarin het effect van de maatregelen inzichtelijk zal worden.

Doelen

Op basis van inschattingen voor wat betreft de maatregelen die haalbaar lijken, is een CO2-reductie doelstelling van 10% gesteld. Dit percentage wordt gerekend over de totale uitstoot vanaf de winning van grondstoffen tot en met realisatie.

Maatregelen

MKI materialen

In de uitvoeringsfase wordt MKI materialen berekening meer in detail uitgevoerd, waarbij specifieke projectinformatie wordt meegenomen. Door bewust te ontwerpen en daarbij rekening te houden met de milieu impact van materialen en het kiezen van milieubewuste leveranciers, kan MKI materialen berekening uitkomen op een totaal lager dan 30 miljoen. Hiervoor wordt De Groene Boog financieel beloond uit het EMVU fonds. Dit stimuleert CO2-reductie welke meegenomen wordt in de nacalculatie.

HVO

De biobrandstof Hydrotreated Vegetable Oil (HVO), welke 1 op 1 diesel kan vervangen en daarmee tot 89% CO2 kan reduceren, wordt zo breed mogelijk ingezet op t project. De disciplines Grond en zandtransport en Wegverharding zullen waar mogelijk gaan draaien op HVO. 

Elektrificatie materieel

Tijdens een van de thematafels duurzaamheid is de richting elektrificatie van bouwmaterieel naar voren gekomen. Hierop zijn onderaannemers, die met materieel werkzaamheden voor DGB zullen uitvoeren, uitgenodigd om met elkaar de mogelijkheden tbv elektrificatie van materieel te onderzoeken. De resultaten zullen op termijn hier worden aangevuld.

Opwek duurzame energie

Alle (bouw)stroom wordt opgewekt uit duurzame energiebronnen, maw groene stroom. Op plaatsen waar geen stroomaansluiting is, worden de opties zonnepanelen of een middelgrote windmolen in combinatie met accus onderzocht.