Algemeen

Het consortium De Groene Boog V.O.F bestaande uit BESIX, Dura Vermeer, TBI Mobilis en Van Oord legt een nieuwe snelweg aan tussen de A13 bij Rotterdam The Hague Airport en de A16/A20 bij het Terbregseplein. De 11 km lange A16 Rotterdam zorgt ervoor dat het verkeer op de A13, A20 en omliggende lokale wegen straks vlotter door kan rijden. De nieuwe verbinding draagt bij aan een betere bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio. In 2024 gaat de weg open voor verkeer.

Geraamde kosten zijn +/- 1000 miljoen inclusief financiering en een onderhoudsperiode van 20 jaar.

Aanbestedingsfase

Tijdens de aanbestedingsfase heeft De Groene Boog een MKI berekening gemaakt, met daarbij de ambitieuze belofte van een totale MKI materialen van 30 miljoen. Daarnaast heeft elke partner binnen De Groene Boog het CO2 certificaat niveau 5..

 

Verder wil De Groene Boog de 1e energie neutrale tunnel + tracé in de gebruiksfase gaan realiseren.

 

Tevens is in de aanbestedingsfase een EMVU fonds ingericht. EMVU staat voor Economisch Meest Voordelige Uitvoering. Dit fonds van 8 miljoen is ingericht ter stimulering van verbeteringen die in de uitvoeringsfase kunnen worden bekostigd. Duurzame maatregelen worden hiermee in de praktijk gebracht.

 

Uitvoeringsfase

 

Proces CO2

Tijdens de uitvoeringsfase is een voorcalculatie gemaakt om de CO2-uitstoot van het project t/m uitvoeringsfase inzichtelijk te maken. Hierna zijn doelstellingen gesteld ten aanzien van de reductie van CO2-uitstoot. Vervolgens wordt elk half jaar een nacalculatie CO2 gemaakt waarin het effect van de maatregelen inzichtelijk zal worden. 

 

Doelen

Op basis van inschattingen voor wat betreft de maatregelen die haalbaar lijken, is een CO2-reductie doelstelling van 10% gesteld. Dit percentage wordt gerekend over de totale uitstoot vanaf de winning van grondstoffen tot en met realisatie.

 

Maatregelen

MKI materialen

In de uitvoeringsfase wordt de MKI materialen berekening meer in detail uitgevoerd, waarbij specifieke projectinformatie wordt meegenomen. Door bewust te ontwerpen en daarbij rekening te houden met de milieu impact van materialen en het kiezen van milieubewuste leveranciers, kan de MKI materialen berekening uitkomen op een totaal lager dan 30 miljoen. Hiervoor wordt De Groene Boog financieel beloond uit het EMVU fonds. Dit stimuleert CO2-reductie welke meegenomen wordt in de nacalculatie.

 

HVO

De biobrandstof Hydrotreated Vegetable Oil (HVO), welke 1 op 1 diesel kan vervangen en daarmee tot 89% CO2 kan reduceren, wordt zo breed mogelijk ingezet op het project. Voor een periode van 3 jaar heeft het hele project op HVO gedraaid. In totaal is er ruim 7,2 miljoen liter HVO getankt, met een CO2-reductie van 22.800 ton.

 

Elektrificatie materieel

Tijdens een van de thematafels duurzaamheid is de richting elektrificatie van bouwmaterieel naar voren gekomen. Hierop zijn onderaannemers, die met materieel werkzaamheden voor DGB zullen uitvoeren, uitgenodigd om met elkaar de mogelijkheden tbv elektrificatie van materieel te onderzoeken. Sinds 2020 zijn in twee rondes in totaal zestien elektrische machines aangeschaft en op het werk ingezet. Dit varieert van een veeg-zuigwagen tot mobiele kranen, rupskranen en een complete asfaltset. Ook de benodigde laadinfrastructuur is aangelegd, met meerdere laadpleinen en laadpalen van 44 en 90 kW. De inzet van deze machines heeft t/m 2023 voor een CO2-reductie van 1750 ton gezorgd.

 

Opwek duurzame energie

Alle (bouw)stroom wordt opgewekt uit duurzame energiebronnen, met andere woorden groene stroom.