De opdracht omvat onder andere het ontwerpen en realiseren van de verbreding van de A1 tussen Twello en Deventer naar 2x4 rijstroken en tussen Deventer-Oost en Rijssen naar 2x3 rijstroken in beide richtingen.

Best Value aanpak

Heijmans heeft de opdracht gegund gekregen op basis van de Best Value-aanpak. Deze aanpak gaat uit van de meeste waarde voor een reële prijs. Heijmans levert haar meerwaarde in het beheersen van de belangrijkste risico’s, het minimaliseren van hinder en het maximaliseren van de bijdrage aan duurzaamheid en inpassing van het project in de omgeving. Daarmee draagt de voorgestelde aanpak bij aan een gezonde leefomgeving.

Planning

De openstelling van fase 1 is gepland in het najaar van 2020. De voorbereidingen voor de realisatie van het werk (ontwerptekeningen, vergunningen, voorbereiding) zijn nog volop gaande. De realisatie van de wegverbreding staat vanaf het najaar 2019 gepland. Daarnaast  vindt ook asfaltonderhoud plaats, en onderhoud en reparaties aan diverse viaducten op het gedeelte Rijssen-Azelo.

Verbeteren doorstroming

Het traject A1 Oost tussen Apeldoorn-Azelo is een belangrijke verbinding tussen economische gebieden binnen Nederland en het Noord- en Oost-Europese achterland. Het toenemende (vracht)verkeer zorgt op dit traject voor veel vertraging. Om de doorstroming te verbeteren, verbreedt Rijkswaterstaat dit traject tussen 2018 en 2028 in twee fases. De aan Heijmans gegunde opdracht van fase 1 (in de periode 2018-2020) betreft de verbreding van circa 28 kilometer snelweg in beide richtingen.

Doelstelling CO2-reductie:

  • Hergebruik asfalt
  • Reduceren transportafstanden
  • Energieneutraal in exploitatiefase