Mobilis TBI Infra is een onderdeel van TBI Holdings. TBI is een vooraanstaand concern in vastgoed, bouw en techniek met een rijke historie. Haar bijzondere eigendomsstructuur met indirect een onafhankelijke stichting als enig aandeelhouder onderscheidt zich van andere concerns in Nederland. TBI vormt een herkenbaar netwerk van ondernemingen met een eigen identiteit en legt het ondernemerschap zo laag mogelijk in de organisatie. Het besturingsmodel van TBI is ingericht op het principe van ‘vrijheid in verbondenheid’.

Mobilis TBI Infra richt zijn specialistische kennis en capaciteit op de marktsegmenten infra, water, logistiek en industrie. Onder de naam TBI Infra werken de bedrijven Mobilis,  Voorbij Funderingstechniek (met Voton) en Struijk nauw samen. Mobilis is een dynamisch bedrijf dat met haar civieltechnische oplossingen de infrastructuur voor vervoer, water en energie in beweging brengt. Het bedrijf is gespecialiseerd in het aannemen en uitvoeren van projecten in de civiele betonbouw in geheel Nederland. Voorbij Funderingstechniek is gespecialiseerd in het uitvoeren van alle voorkomende funderingswerkzaamheden. Daarmee is zij toonaangevend als het gaat om het leveren van draagvermogen voor infrabouw, waterbouw, utiliteitsbouw, industriebouw en woningbouw. Struijk is een circulaire sloop- en asbestsaneringsbedrijf die nauw samenwerkt met Mobilis en andere bouwbedrijven. De gebundelde kennis en expertise leiden tot zeer uiteenlopende projecten.

De ondernemingen binnen TBI Infra zorgen voor duurzame infrastructurele oplossingen in het verkeer die industrie en water in beweging brengt. Dit vanuit een maatschappelijk bewuste verantwoordelijkheid. Mobilis TBI Infra gelooft stellig in de kracht van samenwerking. Complexe, multidisciplinaire infraprojecten vergen steeds meer specifieke kunde en expertise van verschillende partijen. Alleen door eendrachtig samen op te trekken, open en integer met elkaar te communiceren, kunnen al die verschillende 'neuzen' richting een optimaal projectresultaat voor de opdrachtgever worden gedirigeerd.

Vanaf 2010 is Mobilis TBI Infra gecertificeerd op niveau 5 van de CO2-Prestatieladder. Het bedrijf heeft reductiedoelstellingen opgesteld om haar energieverbruik en CO2-uitstoot te verminderen.

Naast eigen CO2-reductie zoekt Mobilis TBI Infra nadrukkelijk naar kennisdeling met ketenpartners en sectorgenoten. Dit is ook de reden dat TBI Infra lid is van het CO2 Projectplan. Dit initiatief moet er toe leiden dat er meer samenwerking is, om zo het inzicht van uitstoot in de keten te verbeteren, van elkaar te leren en uiteindelijk de emissies te reduceren.

Contactgegevens:

Website:www.mobilis.nl
Naam: Marjan Kloos
Email:m.kloos@mobilis.nl