De verbindende factor. Dat is onze missie en ambitie. KWS verbindt letterlijk en figuurlijk. Dagelijks werken onze gedreven collega’s aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van Nederland en het op duurzame en veilige wijze samen brengen van mensen, bedrijven, overheden en andere stakeholders. Door onze landelijke expertise en innovatiekracht te verenigen met onze lokale aanwezigheid en betrokkenheid profiteert u altijd van creatief maatwerk.

Wegen en openbare ruimten. Over land en water. Boven en onder de grond. KWS ontwerpt, bouwt, onderhoudt beheert en exploiteert infra. Met eigen materieel en dochters en deelnemingen in het hele land biedt KWS een waaier aan disciplines. Van advies tot asfaltproductie. Van specialismes en kleinschalig werk voor gemeenten en particulieren tot omvangrijke multidisciplinaire projecten waarin we de complete infrastructuur realiseren.

Is er een alternatief ontwerp denkbaar? Kan het sneller en efficiënter? Hoe ontzorgen we de omgeving? Creativiteit kijkt met andere ogen naar projecten en processen. Van het ontwerp tot het onderhoud. Elk stadium leent zich voor vernieuwing. Een andere aanpak, een ander product of materiaal: innovatie zit in ons bloed. Van de techniek tot het proces: KWS bedenkt zowel gevraagd als ongevraagd creatieve en innovatieve oplossingen.

De duurzaamheidsmissie van KWS is een 100% circulaire infrastructuur in 2040 en maximaal bijdragen aan een betere levenskwaliteit. Het realiseren van volledig circulaire infrastructuur houdt in dat wij onze grondstofkringlopen hoogwaardig willen sluiten en geen gebruik willen maken van schaarse primaire grondstoffen. Bijvoorbeeld door 100% hoogwaardig hergebruik van asfalt. Het betekent ook dat we geen CO2 of andere schadelijke emissies willen uitstoten en veroorzaken. Door bijvoorbeeld onze asfaltcentrales en materieel op schone energie te laten draaien.

Reden lidmaatschap CO2 Projectplan

Naast de maatregelen die wij op bedrijfsniveau treffen, vindt een deel van onze uitstoot plaats tijdens de realisatie van projecten. Het CO2 Projectplan is een goed hulpmiddel om in de projecten na te denken over de specifieke mogelijkheden van CO2 besparing en gerichte maatregelen te nemen. Een van de redenen waarom KWS deelneemt aan het initiatief is het delen van kennis op het gebied van CO2 binnen projecten, zowel qua mogelijke maatregelen als de wijze waarop de reductie in beeld kan worden gebracht.

Wat hopen we te bereiken?

Met deelname aan het Convenant CO2 Projectplan en het delen van kennis en ervaringen willen wij enerzijds binnen onze eigen projecten CO2 besparing realiseren en anderzijds ook andere organisaties helpen deze stappen te zetten. Dit zal uiteindelijk leiden tot een lagere CO2-uitstoot bij de realisatie van infrastructurele werken in Nederland.

Welke maatregelen passen wij toe binnen projecten?

“De grootste reductie wordt behaald door minder te doen”. Deze uitspraak staat aan de basis van het ontwerp dat KWS maakt voor projecten. Door in het ontwerp rekening te houden met materiaalkeuzes kan er gekozen worden voor materialen die minder CO2 belastend zijn. Ook speelt het ontwerp een rol bij de wijze waarop de realisatie plaats vindt. Moet er wel of geen zand/grond verplaatst worden, kan een duurzaam asfaltmengsel worden toegepast, worden materialen hergebruikt en kunnen er logistieke optimalisaties doorgevoerd worden.

Tijdens de realisatie zet KWS in op onder andere zuinig en/of elektrisch materieel, biobrandstof, Het Nieuwe Draaien, uitvoeren wegenschouw m.b.v. camera’s t.b.v. reduceren transportbewegingen, toepassingen duurzaam asfalt, Plastic Road.

Contact

Website: www.kws.nl
Email: co2prestatieladder@kws.nl