Wij zijn hét adviesbureau voor productiebedrijven en instellingen in Nederland. Gedreven en deskundige adviseurs brengen helderheid in de steeds complexere regelgeving. Wij helpen u met: in compliance komen en blijven, realiseren van (technische) projecten, CO2-reductiestrategie en -implementatie en veiliger maken van de werkomgeving.

Kennisgebieden
Wij zetten onze specialistische- en technische kennis voor u in, op het gebied van:

 • Milieu en omgeving;
 • KAM-management;
 • Energie- en procestechniek;
 • Arbo en veiligheid.

In bestaande situaties en bij nieuwe projecten. Voor nu en overmorgen. Als partner zijn wij toegewijd aan uw duurzame resultaat. Zodat u zich met een gerust hart kunt focussen op de dagelijkse gang van zaken.

Klanten en sectoren
Onze klanten bevinden zich in diverse sectoren. Wij werken al 100 jaar samen met de industrie, waarbij wij onze klanten helpen met het krijgen en houden van een ‘license to operate’. Een greep uit de sectoren die wij bedienen:

 • Voedsel;
 • Infra en bouw;
 • Chemie en petrochemie;
 • Energieproductie;
 • Papier-, textiel-, glas- en metaalproductie;
 • Rubber en kunststof;
 • Farmacie;
 • Afvalinzameling en -verwerking;
 • Waterschappen;
 • Woningbouwcorporaties;
 • Universiteiten en UMC’s;
 • Opslag en distributie

Duurzame adviezen
Duurzaamheid is een steeds belangrijker onderwerp in de maatschappij. Efficiënt gebruik van grondstoffen en energie is urgent, gezien de klimaatverandering.
Als KWA zijn we steeds op zoek naar de concrete en praktische invulling van duurzaamheid in de bedrijfsvoering, wat in de adviezen voor onze klanten terugkomt. Daarnaast stellen wij ook jaarlijks ons eigen duurzaamheidsverslag op, dat de omvang en impact van onze interne duurzaamheidkwesties laat zien.