Omschrijving project

Het Kerkplein en Fontanusplein liggen in het centrum van Putten en worden dagelijks druk bezocht. Er is niet veel ruimte beschikbaar voor werkzaamheden en de pleinen moeten tijdens de uitvoering bereikbaar blijven. Naast deze criteria moet het project duurzaam uitgevoerd worden. De doelstelling die is gezet is 10% CO2-reductie in uitvoeringsontwerp t.o.v. het aanbestedingsontwerp. De totale uitstoot in de voorcalculatie (zonder maatregelen) is 301 ton met als grootste emissiestroom de inkoop (lees: productie) van de benodigde straatbakstenen (144 ton). Het effect van de aangeboden maatregelen in de voorcalculatie komt op ongeveer 14% uit van de totale uitstoot. 

 

CO2 uitstoot

Proces

Om de herinrichting van de twee pleinen duurzaam uit te voeren, worden de volgende maatregelen uitgevoerd:

Gebruik blauwe diesel

De blauwe diesel B100 verminderd 89% CO2-uitstoot t.o.v. fossiele diesel en al het grondverzet materieel op het werk gebruikt deze blauwe diesel. In totaal wordt hiermee ongeveer 37 ton CO2-uitstoot gereduceerd op het project.

Inzet elektrisch materieel

Zowel de minigraver alsook klein materieel en handgereedschap zijn volledig elektrisch. Denk bij klein materieel en handgereedschappen aan een trilplaat, wacker stamper en bandenzaag. Door gebruik van duurzame energiebronnen worden emissies op deze materieelstukken volledig vermeden. In totaal wordt hiermee ongeveer 4,5 ton CO2-uitstoot gereduceerd op het project.

Hergebruik van materialen

Tijdens het ontwerp is gekeken om zoveel mogelijk materialen uit het werk weer her te gebruiken door wederom op dezelfde locatie toe te passen na een schoonmaakbeurt of om af te leveren bij handelaren die deze doorzetten naar andere bedrijven/particulieren. Helaas is de CO2-reductie van deze maatregel niet goed te kwantificeren.  

Met het CO2-projectplan zijn bovenstaande maatregelen en hun effecten doorgerekend voor de CO2-uitstoot van het project. Periodiek wordt het plan bijgewerkt en gedeeld met opdrachtgever zodat controle over de emissies en het behalen van de doelstelling geborgd is.

Resultaat
Het project is momenteel in uitvoering, na oplevering zullen de resultaten hier toegevoegd worden.