TBI Infra is een onderdeel van TBI Holdings. TBI is een vooraanstaand concern in vastgoed, bouw en techniek met een rijke historie. Haar bijzondere eigendomsstructuur met indirect een onafhankelijke stichting als enig aandeelhouder onderscheidt zich van andere concerns in Nederland. TBI vormt een herkenbaar netwerk van ondernemingen met een eigen identiteit en legt het ondernemerschap zo laag mogelijk in de organisatie. Het besturingsmodel van TBI is ingericht op het principe van ‘vrijheid in verbondenheid’.

TBI Infra richt zijn specialistische kennis en capaciteit op de marktsegmenten infra, water, logistiek en industrie. Onder de naam TBI Infra werken de bedrijven Mobilis en Voorbij Funderingstechniek (met Voton) nauw samen. Mobilis is een dynamisch bedrijf dat met haar civieltechnische oplossingen de infrastructuur voor vervoer, water en energie in beweging brengt. Het bedrijf is gespecialiseerd in het aannemen en uitvoeren van projecten in de civiele betonbouw in geheel Nederland. Voorbij Funderingstechniek is gespecialiseerd in het uitvoeren van alle voorkomende funderingswerkzaamheden. Daarmee is zij toonaangevend als het gaat om het leveren van draagvermogen voor infrabouw, waterbouw, utiliteitsbouw, industriebouw en woningbouw. De gebundelde kennis en expertise leiden tot zeer uiteenlopende projecten.

De ondernemingen binnen TBI Infra zorgen voor duurzame infrastructurele oplossingen in het verkeer die industrie en water in beweging brengt. Dit vanuit een maatschappelijk bewuste verantwoordelijkheid. TBI Infra gelooft stellig in de kracht van samenwerking. Complexe, multidisciplinaire infraprojecten vergen steeds meer specifieke kunde en expertise van verschillende partijen. Alleen door eendrachtig samen op te trekken, open en integer met elkaar te communiceren, kunnen al die verschillende 'neuzen' richting een optimaal projectresultaat voor de opdrachtgever worden gedirigeerd.

Vanaf 2010 is TBI Infra gecertificeerd op niveau 5 van de CO2-Prestatieladder. Het bedrijf heeft reductiedoelstellingen opgesteld om haar energieverbruik en CO2-uitstoot te verminderen. De doelstelling komt voort uit de beleidsverklaring conform de MeerJarenAfspraken 3 (MJA 3) welke uitgaat van 2% energiereductie per jaar. Om dit te behalen zijn diverse maatregelen opgesteld met een focus op een duurzaam wagenpark, energiezuinig materiaal en bewustwording van medewerkers.

Naast eigen CO2-reductie zoekt TBI Infra nadrukkelijk naar kennisdeling met ketenpartners en sectorgenoten. Dit is ook de reden dat TBI Infra lid is van het CO2 Projectplan. Dit initiatief moet er toe leiden dat er meer samenwerking is, om zo het inzicht van uitstoot in de keten te verbeteren, van elkaar te leren en uiteindelijk de emissies te reduceren.

Contactgegevens:

Website:www.tbi.nl
Naam: Jeroen Ritzer van Dinther
Email: jai.ritzervandinther@mobilis.nl