Inleiding

De Rjiksweg Noord kruist de spoorlijn Arnhem-Nijmegen momenteel door middel van een met Automatische Halve Overwegbomen (AHOB) beveiligde overweg. Deze overweg wordt vervangen door een onderdoorgang die ruimte biedt voor alle verkeer, met vrij liggende fietspaden aan weerszijden van de weg. Wachten voor een gesloten overweg is straks verleden tijd.

De combinatie Mobilis-Hegeman Elst bouwt aan de nieuwe onderdoorgang voor ProRail en Gemeente Overbetuwe. Na voltooiing van dit project zijn er tussen Arnhem en Nijmegen geen gelijkvloerse kruisingen meer. Een mooie verbetering op het gebied van veiligheid en bereikbaarheid.

Proces

Vlak na gunning komt het kernteam voor duurzaamheid bij elkaar. Hier worden eerst de werkzaamheden doorgesproken, gevolgd door de toegevoegde waarde van het CO2 Projectplan besproken en de stappen die hiervoor worden ondernomen. De taken worden verdeeld en in de paar weken die volgen wordt de inzet van materiaal en materieel verzameld om een voorcalculatie van het project te maken. Het team komt nogmaals bij elkaar om de berekende prognose te bespreken en naar mogelijkheden te zoeken om dit te reduceren o.a. door (kleine) ontwerpwijzigingen en partnerkeuzes. D.m.v. het CO2 Projectplan wordt hier invulling in gegeven door te berekenen welke impact deze keuzes hebben op de footprint.

CO2 -Footprint verlagen

De grootste emissiestromen bij het bouwen van de Onderdoorgang Elst-Noord zijn wapening, beton en damwanden (tijdelijk en permanent). Er is gekozen om geen wijzigingen door te voeren op de materialen beton en wapening, maar binnen de damwanden was het wel mogelijk om een optimalisatie uit te voeren. Zo wordt er (deels, waar mogelijk) gekozen voor inzet van gebruikte damwanden en past de partner Voorbij Funderingstechniek 100% HVO toe. De toepassing van deze duurzame brandstof levert op het materieel een CO2-reductie op van bijna 90%.

Daarnaast heeft Mobilis-Hegeman een lokale partner in het grondwerk gevonden: Derks GWW. Door deze keuze, worden de grondstromen slechts over 15 kilometer getransporteerd. Ten opzichte van de sectorstandaard zoals gepresenteerd in DuboCalc zou dit een CO2 reductie opleveren van 390 ton CO2. Echter vindt Mobilis-Hegeman de inschatting in DuboCalc (75km) niet realistisch. Om die reden wordt dit slechts voor 50% opgevoerd als reductie.

De laatste set maatregelen betreft de voorzieningen. Er is gekozen voor een duurzame bouwkeet, waarmee een besparing van ongeveer 50% van het energieverbruik van de bouwkeet kan worden behaald. Aangezien de energie op onze projecten altijd groen wordt ingekocht, levert de energiereductie geen directe ‘winst’ op v.w.b. CO2-uitstoot, maar wel in het verbruik.

In totaal is de doelstelling om 700 ton CO2 te besparen bij het realiseren van de Onderdoorgang Elst-Noord. Dit is een reductie van 23%.

We gebruiken de volgende reductiemaatregelen onze doelstelling te realiseren:

- Toepassing gebruikte damwanden

- Toepassing van minder damwanden

- Toepassing HVO bij funderingswerk

- Lokale partner grondwerk

- Duurzame bouwkeet

- Inkoop groene stroom

Zie ook: https://www.mobilis.nl/nl/elst-noord-spoorkruisingen