Inleiding

De Rjiksweg Noord kruist de spoorlijn Arnhem-Nijmegen momenteel door middel van een met Automatische Halve Overwegbomen (AHOB) beveiligde overweg. Deze overweg wordt vervangen door een onderdoorgang die ruimte biedt voor alle verkeer, met vrij liggende fietspaden aan weerszijden van de weg. Wachten voor een gesloten overweg is straks verleden tijd.

De combinatie Mobilis-Hegeman Elst bouwt aan de nieuwe onderdoorgang voor ProRail en Gemeente Overbetuwe. Na voltooiing van dit project zijn er tussen Arnhem en Nijmegen geen gelijkvloerse kruisingen meer. Een mooie verbetering op het gebied van veiligheid en bereikbaarheid.

CO2 -Footprint verlagen

Bij de start van het project is er een prognose CO2 footprint gemaakt. Het Projectteam heeft op basis van de haalbaarheidsanalyse gekozen op welke emissiestromen er een besparing op CO2 gemaakt wordt. D.m.v. het CO2 Projectplan wordt deze hier invulling in gegeven door te berekenen welke impact de keuzes hebben op de footprint.

De grootste emissiestromen bij het bouwen van de Onderdoorgang Elst-Noord zijn wapening, beton en damwanden (tijdelijk en permanent). Er is gekozen om geen wijzigingen door te voeren op de materialen beton en wapening, maar binnen de damwanden was het wel mogelijk om een optimalisatie uit te voeren. Zo wordt er (waar mogelijk) gekozen voor inzet van gebruikte damwanden en past de partner Voorbij Funderingstechniek 100% HVO toe. De toepassing van deze duurzame brandstof levert op het materieel een CO2-reductie op van bijna 90%.

Daarnaast heeft Mobilis-Hegeman een lokale partner in het grondwerk gevonden: Derks GWW. Door deze keuze worden de grondstromen slechts over 15 kilometer getransporteerd. In vergelijking met sectorstandaarden levert dit een reductie van 390 ton CO2op. Onzes inziens is de inschatting van DuboCalc (75km) onrealistisch, om die reden voeren we maar 50% hiervan op.

De laatste set maatregelen betreft de voorzieningen. Er is gekozen voor een duurzame bouwkeet, waarmee een besparing van ongeveer 50% van het energieverbruik van de bouwkeet kan worden behaald. Aangezien de energie op onze projecten altijd groen wordt ingekocht, levert de energiereductie geen directe ‘winst’ op v.w.b. CO2-uitstoot, maar wel in het verbruik.

In totaal is de doelstelling om 700 ton CO2 te besparen bij het realiseren van de Onderdoorgang Elst-Noord. Dit is een reductie van 23%. Hieronder is de Prognose footprint voor het gehele project.

We gebruiken de volgende reductiemaatregelen om dit te realiseren:

- Toepassing gebruikte damwanden

- Toepassing van minder damwanden

- Toepassing HVO bij funderingswerk

- Lokale partner grondwerk

- Duurzame bouwkeet

- Inkoop groene stroom

Voortgang tot 2020

In 2020 hebben we een goede stap hebben gezet in het verwekelijken van onze reductiedoelstelling. We hebben een reductie van 708,7 ton CO­2 behaald. Dit is een reductie van 32,9% voor het start van het werk tot Q4 2020. We lopen nu op schema maar we hebben met deze daling een goede buffer opgebouwd voor in 2021.

Doelstellingen:

- 23% CO2-reductie op de totale footprint

- Toepassing B100 HVO bij funderingswerk

- Toepassing gebruikte damwanden

- Toepassing duurzame bouwkeet

 

Zie ook: https://www.mobilis.nl/nl/elst-noord-spoorkruisingen